Vlada Županije Sarajevo danas je dodatno ublažila aktualne higijensko-epidemiološke mjere.

Na prijedlog Kriznog stožera Ministarstva zdravstva Županije Sarajevo, Vlada je na danas održanoj sjednici donijela Zaključak kojem je naložila primjenu sljedećih mjera:

1. Dozvoljava se rad ugostiteljskim subjektima s radnim vremenom do 20:00 sati, uz prisustvo maksimalno 4 osobe za jednim stolom, a 20 osoba u objektu, uz poštivanje svih higijensko-epidemioloških mjera;

2. Dozvoljava se rad djelatnosti kockanja i klađenja, s radnim vremenom do 20:00 sati, uz poštivanje svih higijensko-epidemioloških mjera;

3. Dozvoljava se rad fitness centara i teretana, računajući da je za svaku osobu potrebno 7 m² neto, s ne više od 20 osoba u njima;

4. Dozvoljava se rad wellness i spa centara računajući da je za svaku osobu potrebno 7 m² neto, također s ne više od 20 osoba u njima;

5. Dozvoljava se rad javnih bazena, uz poštivanje svih higijensko-epidemioloških mjera;

6. Odgojno-obrazovni proces za učenike razredne nastave od 1. do 4./5. razreda, učenike 7. i 8. razreda predmetne nastave javnih i privatnih osnovnih škola i učenike paralelnih škola realizirat će se u prostorijama škole po kombiniranom modelu, a u skladu s Uputstvom Ministarstva za odgoj i obrazovanje broj: 11/04-34-2024-3/21 od 02.02.2021. godine (prečišćeni tekst) i izmjenom Uputstva Ministarstva za odgoj i obrazovanje broj: 11/04-34-2024-4/21 od 12.02.2021. godine. Učenici ostalih razreda predmetne nastave nastavljaju pohađati nastavu online u skladu s Uputstvom Ministarstva za odgoj i obrazovanje broj: 11/04-34-2024-4/21 od 11.03.2021. godini;

7. Odgojno-obrazovni proces za učenike trećeg razreda javnih i privatnih srednjih škola i sve učenike JU Srednja glazbena škola realizirat će se u prostorijama škole po kombiniranom modelu, a u skladu s Uputstvom Ministarstva za odgoj i obrazovanje broj: 11/04-34-2024-3/21, od 02.02.2021. godine (prečišćeni tekst). Učenici 1., 2. i 4. razreda srednje škole nastavljaju pohađati nastavu online u skladu s Uputstvom Ministarstva za odgoj i obrazovanje broj: 11/04-34-2024-4/21 od 11. 03.2021. godine;

8. Produžava se važenje točaka 7., 8. i 9. iz Zaključka Vlade broj: 02-04-17055-2/21 od 09.04.2021. godine;

9. Visoko-školskim ustanovama se preporučuje izvođenje nastave u online sistemu. Dozvoljena je realizacija nastavnog procesa (predavanja, vježbe, ispiti) i u prostorijama visokoškolske ustanove u grupama do 20 osoba, uz obavezno pridržavanje svih higijensko-epidemioloških mjera propisanih od nadležnih organa i institucija;

10. Produžava se primjena ostalih Naredbi i Preporuka Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Županije Sarajevo usvojenih Zaključcima Vlade Županije Sarajevo broj: 02-04-17055-2/21 od 09.04.2021. godine, broj: 02-04-10017-26/21 od 18.03.2021. godine, broj: 02-04-13319-5/21 od 26.03.2021. godine, broj: 02-04-14991-4/21 od 01.04.2021. godine i broj: 02-04-14991-4.1/21 od 01.04.2021. godine;

11. Vlada Županije Sarajevo, će pratiti epidemiološku situaciju u Županiji Sarajevo, te će u skladu s utvrđenim stanjem i preporukama Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo po potrebi revidirati donesene mjere;

12. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, primjenjivat će se od 22.04.2021. godine, do 03.05.2021. godine do 5:00 sati ujutro, osim točaka 6., 7., 8. i 9. koje će se primjenjivati od 26.04.2021. godine i objavit će se u “Službenim novinama Županije Sarajevo”.

Kako je priopćeno, ovim zaključkom Vlada je dodatno ublažila ranije propisane higijensko-epidemiološke mjere, jer je posljednjih dana došlo do značajnog smanjenja broja zaraženih koronavirusom u Županiji Sarajevo.

Vlada Županije Sarajevo i Krizni stožer Ministarstva zdravstva ŽS će detaljno pratiti razvoj epidemiološke situacije, te u skladu s tim donositi sve buduće izmjene plana povratka učenika u školske klupe.

Izvor: Hercegovina.info

error: Content is protected !!