Federalni ministar prometa i komunikacija Denis Lasić u ponedjeljak je posjetio gradilišta na koridoru Vc, a koja će skratiti prometnu udaljenost Hercegovine sa sjeverom naše zemlje.

Ministar Lasić u mjestu Bradina posjetio je gradilište na južnoj strani tunela Ivan, koji je dvocijevni tunel s po dvije trake i proći će kroz planinski prijelaz Ivan Sedlo. Ukupna dužina desne tunelske cijevi je 1.721,50 metara, dok je lijeva tunelska cijev duga 1.761,50 metara. One će biti pozicionirane ispod postojećeg tunela Ivan na magistralnoj cesti M-17. Nadmorska visina na ovoj lokaciji je u rasponu od 500 do 1.020 metara, a maksimalna visina nadsloja iznad tunelske konstrukcije iznosi oko 200 metara, priopćeno je iz Federalnog ministarstva prometa i komunikacija.

Ministar Lasić ocijenio je kako se izgradnjom koridora Vc, BiH uključuje kao važna tranzitna zemlja poveznica između europskog jugoistoka i sjevera, što će imati veliko značenje za društveno-gospodarski razvitak.

– Izgradnjom poddionice Tarčin-Ivan odnosno tunela Ivan, završit ćemo jednu etapu, a samim tim skraćujemo put između Sarajeva i Mostara kao dva gospodarski najvažnija grada u Federaciji BiH. Danas ovdje možemo vidjeti zadovoljavajuću dinamiku izvođenja radova. S obzirom na ukupnu dužinu tunela i obadvije cijevi, do sada je iskopano oko 75 posto tunela, što je i prije predviđenog roka jer ćemo krajem šestog mjeseca imati prokopan tunel Ivan – kazao je Lasić.

Tunel je projektiran da se izvodi po Novoj austrijskoj tunelskoj metodi (NATM). Po izlasku iz tunela trasa autoceste se privremenom prometnicom spaja s magistralnom cestom M-17, koja označava kraj ove dionice.

Privremena spojna cesta je dvosmjerna cesta s po jednom trakom, duga je oko 700 metara. Spojna cesta počinje od buduće kružne raskrsnice na magistralnoj cesti M-17 i dalje se penje preko postojećeg potoka, mostom dužine 15 metara, do platoa bočnog naplatnog mjesta Bradina.

Osim aktivnosti vezanih za tunel Ivan (LOT 2), u izgradnji je dionica Tarčin-Konjic, poddionica Tarčin-ulaz u tunel Ivan, LOT 1. Dužina ove poddionice je 4,9 kilometara, a značajniji objekti na poddionici su most Raštelica 1 dužine 518 metara i most Raštelica 2 dužine 609 metara.

Na ovoj poddionici planirana su i dva odmorišta. Gradnja ove poddionice financira se bespovratnim sredstvima Europske unije u visini od 11,7 milijuna eura, koja su osigurana u okviru Agende za povezivanje preko Investicijskog okvira za zapadni Balkan (WBIF) i s 50 milijuna eura osiguranih kod Europske investicijske banke (EIB). Rok za završetak ove poddionice je mjesec ožujak 2022. godine.

Ministar Lasić posjetio je i gradilište na Koridoru Vc poddionica Donja Gračanica (Zenica sjever) – tunel Zenica.

Ova dionica nastavlja se na dionicu Klopče-tunel Pečuj i predstavlja treći lot takozvane zeničke obilaznice. Građevinski radovi su u punom jeku bez značajnih poteškoća, uz primjenu sigurnosnih mjera kako bi se spriječilo širenje koronavirusa.

Ovo je, kako kažu, jako zahtjevna dionica, pored otvorenog dijela trase tu je i vijadukt Donja Gračanica dužine 400 metara, tunel Hum u dužini 420 metara, dva kraća vijadukta kao i tunel Vraca dužine 350 metara. U sklopu ove dionice je i petlja Zenica sjever s naplatnim mjestom, kao i saobraćajnice takozvanog “sjevernog spoja” koje trebaju povezati autocestu koridora Vc s gradom Zenica i magistralnom cestom M-17.

Trenutno se vrše radovi na izradi kolovozne konstrukcije. Na desnom kolovozu završena su oba nosiva sloja, dok je na lijevom kolovozu urađen prvi nosivi sloj. Na vijaduktima se radi hidroizolacija, ugradnja sistema odvodnje, postavljanje čeličnog rukohvata i postavljanje zaštite od buke. Također, na trasi se izvode radovi na vanjskoj i unutrašnjoj odvodnji.

Trasa autoceste poddionica Ponirak-Vraca je dio dionice Poprikuše-Zenica sjever (Donja Gračanica) koja se na sjeveru nastavlja na poddionicu Vranduk-Ponirak i na jugu na poddionicu Tunel Zenica-Donja Gračanica.

Ukupna dužina dionice je 2,65 kilometara, a glavni objekt na ovoj dionici je Tunel Zenica koji čini preko 90 posto trase autoceste i sastoji se od dvije cijevi, desna cijev dužine 3.371 metara, i lijeva cijev dužine 3.324 metra. Metoda iskopa je NATM koja je, kako kažu, jako pogodna s obzirom na očekivane promjene geoloških i geotehničkih uvjeta. Izvođač radova na ovoj poddionici je Euro-asfalt d.o.o. Sarajevo.

– Ulaganje u održivu infrastrukturu, za ekonomiju BiH od velike je važnosti, a posebno pružiti priliku na izgradnji koridora Vc domaćim kompanijama u ovoj krizi uzrokovanoj pandemijom covidom-19 – ustvrdio je Lasić.

U nastavku svoje današnje posjete, ministar Lasić obišao je i gradilište poddionice Vranduk-Ponirak koja je dio dionice Poprikuše-Zenica sjever (Donja Gračanica), te koja se na sjeveru nastavlja na poddionicu Nemila-Vranduk i na jugu na poddionicu Ponirak-Vraca.

Ukupna dužina dionice prema projektu iznosi 5.3 kilometara. Od objekata na trasi se izdvajaju mostovi Vranduk 1 dužine 390 metara i Vranduk 2 dužine 340 metara, koji se izvode tehnologijom konzolne gradnje i tunel Vranduk u dužini 400 metara, te tri manja vijadukta ukupne dužine 300 metara.

Specifičnost trase je tlocrtno i visinski razdvojen lijevi i desni kolnik autoceste zbog činjenice da se autocesta proteže kroz jako strme padine. Autocesta se nalazi u većem dijelu u zasjeku zbog čega je projektiran značajan broj visokih potpornih zidova koji se rade tehnologijom armirane zemlje.

Izvođači radova na ovoj poddionici je konzorcij Azvirt L.L.C (Azerbejdžan) i Hering d.d. Široki Brijeg, stoji u priopćenju.

Izvor:pogled.ba

error: Content is protected !!