Znanstveno-istraživački rad jedna je od okosnica razvoja na kojoj se u znanstvenoj zajednici pozicionira neka zemlja. Riječ je o projektima i radovima za čije finaliziranje nerijetko treba izdvojiti značajne iznose novca. Pomoć vlasti, kada je riječ o financiranju ovih radova i projekata, itekako dobro dođe, piše Večernji list BiH.

Stoga je Vlada FBiH u odluci o raspodjeli transfera iz proračuna Federalnoga ministarstva obrazovanja i znanosti za 2021. pod petom točkom predvidjela čak 875.000 KM za znanstvene ustanove i poticanje znanstveno-istraživačkog rada od značaja za ovaj entitet. Ovaj peti dio raspodjele sredstava iz tekućih transfera podijeljen je također u pet programa.

U prvoj skupini programa koji će biti financirani naglašeno je, prije svega, sudjelovanje u pripremi i izradi zakonskih i podzakonskih akata iz oblasti znanosti. Također, navode se i programi uspostave baze podataka i drugih evidencija o oblasti znanosti. U drugom dijelu navedeno je financiranje projekta “Current Research Information System e-CRIS”, odnosno njegova provedba, održavanje te ažuriranje na području Federacije BiH. Tu je svakako važno napomenuti nabavu enciklopedijskih te znanstvenih i stručnih izdanja, primarno za potrebe sveučilišnih knjižnica u FBiH. Treći dio fokusiran je na pripremu i izradu strateških dokumenata i akcijskih planova u oblasti znanosti, tehnologija i inovacija. Posebno je zanimljiv četvrti segment – međunarodna znanstveno-tehnološka suradnja bilateralnog karaktera, i to, prije svega, zbog održavanja veza sa znanstvenim institucijama u Europi i svijetu, a to je od posebne važnosti ako se imaju u vidu izravne koristi od razmjene znanja i ideja na ovakvim skupovima.

I peti, posljednji, ali ne i najmanje važan dio prijedloga utroška ovih sredstava su znanstveno-istraživački i istraživačko-razvojni projekti u 2021. godini. Kad je riječ o tome tko može sudjelovati u programu financiranja, važno je napomenuti kako je riječ o znanstveno-istraživačkim, istraživačko-razvojnim i obrazovnim ustanovama, znanstvenim i znanstveno-stručnim udrugama, Vijeću za znanost, Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici BiH, stručnjacima, stručnim timovima i povjerenstvima te znanstvenim djelatnicima i istraživačima. Svrha ovog financiranja je potpora razvoju znanstveno-istraživačke i istraživačko-razvojne djelatnosti u FBiH, popularizacija znanstveno-istraživačkoga i istraživačko-razvojnoga rada, stvaranje pravnog, strateškog i financijskoga okvira za razvoj znanosti. Riječ je, dakle, o značajnoj financijskoj injekciji koja će umnogome pridonijeti razvoju znanstveno-istraživačke djelatnosti u FBiH te svakako većem zanimanju za ovu oblast. Također, značajan je podatak kako će se ojačati i bilateralna suradnja znanstvenika iz FBiH s njihovim kolegama iz regije i svijeta, što će u konačnici opet prouzročiti razvoj znanstvene misli i teorije.

Izvor:vecernji.ba