Vlada FBiH na posljednjoj sjednici donijela je dvije odluke vezane uz braniteljska prava. Naime, Vlada je utvrdila koeficijent 1 za obračun i isplatu mjesečne novčane egzistencijalne naknade razvojačenim braniteljima i članovima njihovih obitelji za drugo tromjesečje (travanj – lipanj) 2021. godine u okviru transfera pojedincima za provedbu Zakona o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji, novčana – egzistencijalna naknada, utvrđenog ovogodišnjim proračunom FBiH.

Na osnovi ovog koeficijenta i iznosa utvrđenog u Zakonu o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji, bit će utvrđena visina mjesečne novčane egzistencijalne naknade razvojačenih branitelja i članovima njihovih obitelji za ovo razdoblje. Za realizaciju ovakve odluke osigurana su proračunska sredstava za 2021. godinu u iznosu od 45,000.000 KM.

Druga odluka vezana je uz nabavu automobila za RVI. Vlada FBiH izmijenila je uredbu o osiguranju sredstava za nabavu putničkih automobila 100-postotnim ratnim vojnim invalidima prve skupine. Izmjena se odnosi na to da motori ovih automobila moraju imati obujam od minimalno 1300 cm3. Razlozi za izmjenu sadržani su u zahtjevu Saveza ratnih vojnih invalida paraplegičara FBiH od 5. travnja 2021. godine, koji se prvenstveno odnosi na osiguranje transparentnosti, jednak i nediskriminirajući tretman prema svim kandidatima/ponuđačima u provođenju postupka javne nabave te kako bi što veći broj njih ispunio uvjete za sudjelovanje u postupku javne nabave. Samim tim bi i krajnji korisnici (100-postotni ratni vojni invalidi prve skupine) dobili što kvalitetniji putnički automobil.

Također, cilj je i povećanje i osiguranje pravične i aktivne konkurencije na tržištu, čime bi se i smanjila mogućnost žalbenih postupaka, što se i događalo prethodnih godina. Podsjetimo, pravo na egzistencijalnu naknadu iz federalnog proračuna imaju razvojačeni branitelji koji su stariji od 57 godina. Egzistencijalna naknada s federalne razine iznosi 5 KM po mjesecu provedenom u ratu. Nezaposleni razvojačeni branitelji koji imaju 57 i više godina, a nemaju primanja veća od 170 KM, imaju pravo na mjesečnu egzistencijalnu novčanu pomoć, kao i ratni vojni invalidi, od 20 do 60 posto, a koja iznosi 5 KM po mjesecu provedenom u oružanim snagama.

Prosječna mjesečna naknada iznosi oko 200 KM. Na federalnoj razini pravo na egzistencijalnu naknadu do svibnja prošle godine ostvarilo je oko 15.000, a zahtjev podnijelo oko 18.000 branitelja. U prosjeku 200 – 300 novih korisnika svaki mjesec ostvaruje pravo, dok njih oko 50 prestaje uživati pravo po različitim osnovama. Ovo znači da će u sljedećim godinama, nakon što napune 57 godina, svi razvojačeni branitelji prijeći na federalnu razinu i naknade dobivati iz federalnog proračuna. Razvojačeni branitelji mlađi od 57 godina egzistencijalnu naknadu ostvaruju iz županijskih proračuna. Istina, nisu svi branitelji u istom položaju jer dio županija još uvijek ne isplaćuje iste.

Izvor: vecernji.ba

error: Content is protected !!