U relativno kratkome vremenu (2020.) na području Mandina Sela izgrađena su tri vjerska objekta: katolička kapelica, pravoslavna crkva i džamija, koje se nalaze u trokutu, međusobno udaljene tek nešto više od jednoga kilometra, tako da je karmelićanin i etnolog o. dr. Zvonku Martić iz Karmela sv. Ilije Mandino Selo prozvao “Duvanjski Jeruzalem”. Pozornost mu je privukla i činjenica da su se sva tri vjerska objekta gradila u većoj ili manjoj mjeri i uz pomoć druge dvije vjerske i nacionalne zajednice.

Zbog svega navedenoga danas je o. Zvonko Martić, zajedno s ekipom Federalne televizije boravio u selu (na Mandinoj gradini, kod džamije i kod kapelice), razgovarajući sa Srbima, Hrvatima i Bošnjacima na ovu temu.

Televizija će snimiti 45-minutni dokumentarac o tome i o radu i djelovanju o. Zvonke Martića, dok će o. Zvonko provesti istraživanje i napisati znanstveni rad na temu prijeratnoga i sadašnjega (su)života triju vjerskih zajednica na području Mandina Sela – “Duvanjskoga Jeuzalema”, piše Mandino selo

Izvor:mandino selo/pogled.ba

error: Content is protected !!