Visoko sudsko i tužiteljsko vijeće (VSTV) Bosne i Hercegovine oglasilo se priopćenjem u kojem osuđuju Nebojšu Vukanovića zbog njegovog verbalnog napada na suce u Trebinju.

Povodom, kako kažu, neprimjerene komunikacije zastupnika Narodne skupštine Republike Srpske s nosiocima pravosudnih funkcija i rukovoditeljima pravosudnih institucija u Trebinju, Visoko sudsko i tužiteljsko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) ukazuje na sljedeće činjenice:

“VSTV BiH, kao regulatorno tijelo, ima dužnost osigurati nezavisno, nepristrano i profesionalno pravosuđe te u okviru svojih nadležnosti ima zadatak osigurati i zaštitu nositelja pravosudnih funkcija kada su njihov profesionalni dignitet i zakonom definiran položaj ugroženi. Vjerujemo da je događajem, koji se 24. svibnja 2021. godine desio u Trebinju, profesionalni položaj nositelja pravosudnih funkcija, kao i njihov ljudski i moralni integritet i dignitet, bio ugrožen”, navode u reakciji.

Poručuju da cijene svaku konstruktivnu kritiku, ali ujedno osuđuju napade na nositelje pravosudnih funkcija kroz neprimjerenu komunikaciju i ponašanje u javnom prostoru čemu su bili izloženi predsjednici Okružnog i Osnovnog suda u Trebinju.

“Posebno zabrinjava činjenica što je događaj izazvao narodni zastupnik Narodne skupštine Republike Srpske, odnosno predstavnik zakonodavne vlasti i što je isti bio usmjeren na predstavnike sudske vlasti čime se narušava i horizontalna podjela na tri stuba vlasti na kojima se temelji demokracija jednog društva. Dijalog između predstavnika sudske, zakonodavne i izvršne vlasti treba da se odvija unutar institucija. VSTV BiH i ovim putem ističe da je spreman na suradnju, dijalog i komunikaciju te da će sa zadovoljstvom odgovoriti na sva relevantna pitanja vezana za pravosuđe pred Narodnom skupštinom Republike Srpske i svim drugim zakonodavnim i institucijama izvršnih vlasti u Bosni i Hercegovini”, navodi se u priopćenju.

Naglašavaju da samo kroz međusobno uvažavanje, profesionalnu komunikaciju i primjereno ponašanje predstavnika zakonodavne, izvršne i sudske vlasti, zajednički, može da se osigura vladavina prava naspram narušavanja javnog reda i mira.

“Pozivamo predstavnike zakonodavne vlasti, kao i svakog građanina, da ukoliko nisu zadovoljni radom konkretnog nositelja pravosudne funkcije, podnese adekvatnu prijavu koja će biti istražena od strane nadležnog pravosudnog tijela”, poručuju iz VSTV-a.

Izvor: Hercegovina.in