Na današnji dan 1848. održani su prvi moderni parlamentarni izbori za Hrvatski sabor. Iako je pravo glasa imao tek vrlo malen postotak hrvatskog stanovništva, ipak su to bili prvi izbori na kojima su, uz staleške predstavnike – one s plemićkim titulama koji su u Sabor ulazili automatski, bez izbora, bili prisutni i zastupnici koji su birani na izborima.

Tijek društveno-političkih zbivanja u Hrvatskoj doveo je 1848. do uspostavljanja predstavničkog Sabora – modernog hrvatskog parlamenta koji je po prvi put u povijesti izabran putem javnih izbora.

Raniji staleški Sabor nije se mogao uklopiti u novo doba čija su načela slobode i jednakopravnosti rušila stare institucije feudalnog društva u nestajanju.

Prvi moderni Sabor započeo je zasjedanje 5. lipnja 1848. čime je završilo razdoblje dotadašnjeg feudalnog i staleškog Sabora.

Na svibanjskim izborima u Sabor su izabrani prvaci hrvatskog narodnog pokreta: Gaj, Kukuljević, Vukotinović, Mažuranić i drugi čije će političko, kulturno i prosvjetiteljsko djelovanje dati snažan doprinos oblikovanju moderne Hrvatske.

Tijekom lipnja i srpnja 1848. Sabor je donio je niz dalekosežnih odluka poput one o ukidanju kmetstva, zatražio ujedinjenje Dalmacije i Vojne krajine s Hrvatskom, predložio poštivanje građanskih sloboda, tražio ustavno ograničenje vlasti habsburškog monarha, potvrdio odluku bana Jelačića o prekidu odnosa s Ugarskom.

Na sljedeće zasjedanje Sabor je čekao trinaest godina radi revolucionarnih zbivanja u Europi.

Višestranački moderni parlament djelovao je na taj način do 1918. kada je ulaskom u velikosrpsku Jugoslaviju ukinut, a nakratko je tek bio obnovljen za vrijeme Nezavisne Države Hrvatske 1942. U komunističkoj Jugoslaviji od 1945.-1990. djeluje kao isključiva ekspozitura Komunističke partije i gubi svaki demokratski smisao.

Slavni Hrvatski sabor tako je prvo ukinut u jednoj Jugoslaviji, a u drugoj sveden je na ‘organ vlasti’ velike Titove Partije – čuvarice sloboda naroda i narodnosti Jugoslavije. Tek je konačno ponovno postao hrvatski i višestranački 1990.

Tako, tek prvim višestranačkim izborima Hrvatski sabor dobiva ponovno svoj smisao parlamenta.

Izvor: narod.hr