“Uprava za neizravno oporezivanje /UNO/ BiH pripremila je nova zakonska rješenja o PDV-u i trošarinama koji će u velikoj mjeri otkloniti do sada uočene nedostatke i omogućiti pojednostavljenje mnogih procedura u oblasti neizravnog oporezivanja”, izjavio je direktor Uprave Miro Džakula.

Džakula je tokom razgovora sa zastupnicima Zastupničkog i Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, koji su okupljeni oko Kluba za europske integracije i sigurnosna pitanja, naveo da bi se time olakšalo funkcioniranje poslovne zajednice u BiH, priopćeno je iz UNO.

Također, izrazio je i veću angažiranost svih instanci vlasti u BiH od kojih zavisi donošenje ovih zakona.

Na sastanku održanom jučer, govorilo se i o mogućnostima i efektima uvođenja diferencirane stope PDV-a koja bi podrazumijevala smanjenje stope PDV-a na lijekove, dječju hranu i druge prehrambene robe i njen utjecaj na fiskalnu stabilnost BiH, kao i o inicijativama poslovne zajednice u BiH za izmjenama određenih odredaba Zakona o PDV-u i Zakona o trošarinama u BiH s ciljem olakšanja poslovanja poslovnih subjekata u BiH.

Zastupnici Parlamentarne skupštine BiH zainteresirali su se i za nabavku objekta za sjedište UNO i Regionalni centar Banjaluka, o čemu ih je Džakula detaljno informirao i upoznao sa aktivnostima koje je Uprava do sada poduzela, kao i o potrebi rješavanja ovog pitanja kako bi se osigurali dostojni uvjeti za rad zaposlenih.

Zajednički stav sudionika sastanka je da ovakav vid suradnje treba podržati i da će isti doprinijeti jačanju fiskane stabilnosti i napretku BiH i postizanju efikasnih rezultata u radu UIO.

Na sastanku se razgovaralo i o stanju naplate prihoda od neizravnih poreza koje UNO naplaćuje na Jedinstveni račun.

Izvor:akta.ba