Sud Bosne i Hercegovine je danas izrekao oslobađajuću presudu u predmetu Marko Pandža i drugi, kojom je optuženi Marko Pandža oslobođen optužbi da je počinio krivično djelo – primanje dara i drugih oblika koristi, a optuženi Nermin Alešević oslobođen optužbi da je počinio krivično djelo – davanje dara i drugih oblika koristi.

Pandža je oslobođen optužbe da je kao službena osoba u instituciji BiH, u svojstvu policijskog sužbenika Državne agencije za istrage i zaštitu, svjestan da nezakonito postupa, radi nelegalnog ostvarivanja vlastite koristi, zahtijevao i primio dar za sebe da, u okviru svoje funkcije, posreduje da se izvrše radnje koje bi se morale izvršiti.

Istovremeno, Alešević je oslobođen optužbe da je službenoj osobi u instituciji Bosne i Hercegovine učinio dar, za njega ili drugu osobu, da u okviru svoje funkcije posreduje da se izvrši radnja koja bi se morala izvršiti.

Sudac za prethodno saslušanje je u fazi potvrđivanja optužnice protiv optuženog Nermina Aleševića odbio potvrđivanje točke 3. optužnice za krivična djela – neovlašteno prisluškivanje i tonsko snimanje i neovlašteno fotografiranje, jer iz dostavljenih dokaza uz optužnicu nije proisticalo postojanje osnovane sumnje da je osumnjičeni Alešević počinio i ta krivična djela.

Na ročištu za nastavak glavnog pretresa, održanom dana 21.5.2021. godine, Sud je nakon provođenja dokaza, te izjašnjenja stranaka i branitelja, prihvatio prigovore zakonitosti dokaza, te našao da su tijekom istrage Tužiteljstva BiH počinjene pojedine bitne povrede odredbi Zakona o krivičnom postupku BiH (ZKP BiH) i Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, koje se odnose na prava osumnjičenog i prava svjedoka.

Sud smatra da su s tim u vezi prekršene pojedine odredbe o zakonitom ispitivanju osumnjičenog i saslušanju svjedoka, kao i predlaganje dokaza nastalih kršenjem prava na privatnost građana neovlaštenim snimanjem i fotografiranjem, zbog čega su takvi dokazi utvrđeni kao nezakoniti, kao i dokazi koji su nastali na tim dokazima.

Kod ovakvog stanja stvari, gdje su svi ključni dokazi Tužiteljstva BiH na kojima je potvrđena optužnica odbijeni za izvođenje, odlučeno je da se neće provoditi dokazi obrane niti se mogu provoditi dodatni dokazi Tužiteljstva BiH, te je objavljeno da je dokazni postupak okončan, nakon čega je donesena presuda kojom su optuženi oslobođeni optužbe, jer nije dokazano da su učinili krivična djela za koja su optuženi, priopćeno je iz Suda BiH.

/HMS/