Danas je na Humcu održan Susret ministranata Humca i Ljubuškog.

Druženje je bilo rekreativnog karaktera uz sportske igre na livadi pod vodstvom đakona fra Marka Bandića.

Njih tridesetak se okupilo nakon sv. Ante, završetka školske godine i ljetnog vremena.

Izvor: Ljportal.com