Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe, zajedno s Gradom Mostarom, organizirao je Skupštinu građana koja je započela jučer, a u sklopu prvog deliberativnog procesa ove vrste u Bosni i Hercegovini kao i na prostoru jugoistočne Europe. Tijekom četiri uzastopna vikenda, Skupština građana će sakupiti reprezentativnu grupu od 48 nasumično odabranih građana koji će vijećati i izraditi preporuke o čistoći grada i održavanju javnog prostora u Mostaru. Ovu temu su predložili i odabrali građanke i građani Mostara nakon konzultacija s civilnim i gradskim vlastima.

Na drugom danu Kongresa svoje djelatnosti predstavili su Amira Trbonja, načelnica Odjela za gospodarstvo, komunalne i inspekcijske poslove, Stjepan Šaravanja, šef Službe za komunalne poslove i okolinu, Bojan Spasojević, viši suradnik za održavanje hortikulture, te Esad Pobrić, direktor Javnog komunalnog poduzeća.

Amira Trbonja predstavila je Skupštini građana Odjel za gospodarstvo, komunalne i inspekcijske poslove, te kazala  kako nastoje poboljšati rad upravo ovakvim projektom i uz pomoć Skupštine građana.

Stjepan Šaravanja sudionicima je približio poslove kojima se Služba za komunalne poslove i okolinu bavi, primjerice opskrba voda, održavanje čistoće javnih površina, javnih cesta, održavanje javne rasvjete, zelenih površina, zaštita okoliša i podržavanje kontakata i inicijativa s građanima. Služba broji 33 radna mjesta, osnovna djelatnost službe je nadzor nad obavljanjem odluka Gradskog vijeća, a za svaku godinu donosi se odluka o komunalnim djelatnostima.

Esad Pobrić, direktor Javnog komunalnog poduzeća, kazao je kako nažalost još uvijek nemamo uređene normativne akte, kako na razini države tako i na razini Mostara. Također, ukazao je na to kako 35-40% građana ne plaća usluge komunalija, a s obzirom na dug koji imaju te tvrtke nisu mogle uložiti u opremu, ljudstvo i sl. Naglasio je važnost definiranja ponašanja svih koji sudjeluju, a prvi problem je odlaganje otpada koji se odlaže neodgovarajuće.

-Svi imaju svoj dio odgovornosti za ovakvo stanje, a najlakše je da se sve prebaci na komunalno poduzeće. Cijena usluga je 0.5 % ukupnih troškova, dok je u drugim zemljama Europe primjerice 1.5% – kazao je.

Nakon današnje grupne rasprave, sudionici Skupštine građana iznijeli su pitanja na koja su im današnji gosti dali odgovore. Primjerice jedno od pitanja je bilo postoji li procedura kada i kako se odlaže određeni otpad.

-Odluke donosi gradonačelnik i Gradsko vijeće Grada Mostara, procedure su regulirane odlukom o komunalnom redu koja ima manjkavosti i pretrpit će izmjene i na tome se radi. Odlukom je bilo određeno da se krupni otpad dva puta godišnje odnosi na deponiju, pa je gradonačelnik donio odluku da se izbacuje zadnje subote u mjesecu, jer posebice krupni otpad stvara problem u Gradu Mostaru – odgovorila je Amira Trbonja.

Nadalje, jedan od sudionika postavio je pitanje bi li privatno poduzeće, kada bi poslovalo s gradom, bolje odradilo taj posao.

-Privatni sektor ima svoje prednosti, te postoji zakon o javno privatnom partnerstvu, ali mišljenja sam da bi bolje to radila javna poduzeća kada bi bila uređenija – istaknuo je Pobrić.

Također, dotakli su se teme komunalnih redara, a pitanja su išla u smjeru koje su njihove ovlasti i koji bi optimalan broj komunalnih redara bio za Mostar.

-U sklopu njihovog posla je obilazak terena, reagiranje na poziv građana, međutim, oni nemaju ovlasti kažnjavati osobe koje počine prekršaj, već samo mogu uraditi zapisnik koji dalje prosljeđuju inspekciji – kazala je Trbonja, te istaknula kako smatra da bi optimalan broj komunalnih redara bio 20.

Jedno od pitanja bilo je i zašto se ulice navečer peru samo u prvoj zoni, a Trbonja je kazala kako je trenutno po programu da se ulice u prvoj komunalnoj zoni i mostovi peru utorkom i četvrtkom, međutim složila se s time da bi to trebalo biti prošireno i na ostale sporedne zone, ali trenutno je proračun taj koji to ograničava i da se nadaju kako će se to ubrzo promijeniti.

 Jedan od iznesenih problema je bio i prikupljanje i odlaganje otpada u staroj jezgri grada, budući da se na tri ulaza za posjet Starom mostu nalaze prepuni kontejneri, te je naglašeno kako Gradsko vijeće ima u planu programa plan razmještaja kontejnera.

-Brojni su problemi i ne može se niti jedan izdvojiti kao ključni, od radne snage, osnaživanja komunalnog poduzeća, svijesti građana da se ponašaju kako bi trebali i sl. Sustavno se i jedno po jedno treba dovoditi na svoje mjesto, popunjavanjem radnih mjesta inspektora, kažnjavanjem svih nas koji se ne pridržavamo propisanog komunalnog zakona, a odluke se moraju usvojiti na razini Gradskog vijeća da bismo ih mi mogli primjenjivati i naći će se smjernice na trećem kvartalu njihovog zasjedanja – kazao je Pobrić.

Također, neka od pitanja su bila na temu pokretanja tužbi protiv onih građana koji ne plaćaju komunalne usluge, odlaganje otpada iz ugostiteljskih objekata, a tema oko Uborka se nije našla na planu današnje rasprave, jer zahtijeva zasebnu diskusiju koju imaju u planu.

Podsjećamo, cilj ove skupštine je pružiti priliku da se građani više angažiraju u razvoju politike i donošenju odluka na lokalnoj razini, a lokalnim vlastima u Mostaru da se istinski osvrnu na preporuke građana o pitanjima od interesa, uvodeći pristup deliberativne demokracije. Ovaj oblik sudjelovanja građana koristi se u mnogim zajednicama na lokalnoj, regionalnoj ili državnoj razini gdje vlasti žele poboljšati kvalitetu lokalne uprave uz doprinos reprezentativnih grupa građana i civilnog društva.

Izvor:pogled.ba

error: Content is protected !!