Federalni revizori utvrdili su kako Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanske županije (HNŽ) je tijekom prošle godine preko 400 tisuća maraka nepropisno dalo medijskim kućama s područja te županije.

Ministarstvo svojim proračunom izdvaja 220 tisuća maraka za transfer medijskim kućama, a posebna proračunska stavka od 220.000 KM izdvojena je i za Radioteleviziju Herceg-Bosne (RTV HB).

Transfer bez namjene?

Transfer za RTV Herceg-Bosne, navodi se u financijskoj reviziji, realizira se u mjesečnim tranšama, na bazi zahtjeva korisnika, bez odluke Vlade, iako je članom 35. Zakona o izvršavaju Proračuna Županije definirano da će se realizirati po Odluci Vlade.

”Nije definirana namjena korištenja sredstava, niti su pisanim aktom regulirana prava i obaveze, čime nisu stvoreni preduvjeti za izvještavanje i nadzor nad utroškom ovih sredstava, što je obveza propisana članovima 46. i 57. Zakona o proračunima u FBiH i članom 41. Zakona o izvršavanju Proračuna Županije”, stoji u revizorskom izvještaju Ministarstva.

Inače, financiranje RTV HB je posljednjih dana često spomenuto u javnosti kada je na prijedlog Hrvatskog narodnog sabora podržano fakturiranje jedne marke uz račun za potrošnju električne energije Elektroprivrede Hrvatske zajednice Herceg Bosne. Ta radiotelevizija je u javnom vlasništvu, budući da su njezini osnivači općine, gradovi i županije s većinskim hrvatskim stanovništvom.

Među tim osnivačima je i HNŽ.

Definirani kriteriji

Osim RTV HB, županijsko Ministarstvo novac transferira i kao pomoć drugim medijskim kućama. Za raspodjelu novca s ove proračunske stavke, tvrde revizori, ”propisano je da će Vlada utvrditi način po precizno definiranoj metodologiji dodjele sredstava i da je javni poziv osnovni način dodjeljivanja sredstava”.

Shodno tome, navode, Vlada je 27. studenog 2020. godine donijela Odluku o načinu utroška ovih sredstava, kojom su definirani osnovni principi utroška, odnosno namjena za koju se sredstva mogu utrošiti.

Neke od namjena, stoji u izvješću, su konsolidacija ukupnog poslovnog stanja medijskih kuća, kreiranje vlastitog programa, praćenje realizacije projekata lokalnog razvoja, pokretanje kampanje na društvenim medijima o održivom kulturnom turizmu, ali ”nisu definirani kriteriji koji bi poslužili za vrednovanje prijava, odabir korisnika i utvrđivanje visine sredstava po korisniku”.

”Vlada nije propisala obavezu raspisivanja javnog poziva za raspodjelu ovih sredstava, što nije u skladu s članom 33. Zakonom o izvršavanju Proračuna Županije. Odlukom Vlade zaduženo je Ministarstvo da traži od jedinica lokalne samouprave i Odjela za odnose s javnošću Ureda predsjednika Vlade Županije prijedloge medijskih kuća od značaja za lokalnu zajednicu i Županiju”, stoji u federalnoj reviziji.

Novac za 32 medija

Propisano je i da će, dodaju, Ministarstvo imenovati Stručno povjerenstvo koja će, uvažavajući principe rada iz Odluke, vrednovati rad medijskih kuća i predložiti Vladi raspodjelu sredstava za transfere u informiranju. U skladu s Odlukom Vlade, ministar je imenovao povjerenstvo za vrednovanje rada medijskih kuća koje će se financirati iz sredstava Ministarstva. Jedinice lokalne samouprave su, na osnovu poziva za dostavu prijedloga, dostavljale zahtjeve na kojima su samo pobrojane medijske kuće, bez dodatnih obrazloženja.

Revizori su istaknuli kako im nije prezentiran izvještaj povjerenstva ”u kojem je dat pregled ukupno prikupljenih prijedloga, niti dokumentacija kojom se dokazuje da je vrednovan rad medijskih kuća ina koji način je utvrđena visina sredstava po korisniku, čime nije postupljeno po Odluci Vlade”.

Vlada je 28. prosinca 2020. godine donijela odluku kojom je odobrena raspodjela sredstava za 32 korisnika u iznosima od 3.000 KM do 15.000 KM. S korisnicima sredstava, tvrde revizori, nije pisanim aktom regulirana obaveza i način izvještavanja o utrošku, čime nisu stvoreni preduvjeti za nadzor nad utroškom ovih sredstava.

”Za raspodjelu transfera za pomoć medijskim kućama nije raspisan javni poziv, što nije u skladu s članom 33. Zakona o izvršavanju Proračuna Županije, a Ministarstvo nije postupilo u skladu s Odlukom Vlade o načinu raspodjele sredstava jer nije izvršilo vrednovanje rada medijskih kuća i utvrdilo način dodjele sredstava po korisnicima”, stoji u revizorskom izvješću za prošlu godinu.

Podsjećamo, Vlada HNŽ-a putem Ministarstva prosvjete već nekoliko godina izdvaja financijska sredstva za medijske kuće, ali popis medija, količina novca, kao i sami natječaj, nisu javno objavljeni na internetskim stranicama Vlade ili Ministarstva.

error: Content is protected !!