Traži se kućna pomoćnica za rad u kući i okućnici dva puta tjedno u Grabu.

Detaljnije informacije na broj 039-851-189

error: Content is protected !!