U Federaciji Bosne i Hercegovine u ovoj godini 74,9 posto domaćinstava posjeduje internet, što je više za 1,6 posto u odnosu na prošlu godinu, dok 67,2 posto ima pristup računaru, što je više za 0,3 posto u odnosu na lani.

Rezultati istraživanja o upotrebi Informaciono-komunikacijskih tehnologija u domaćinstvima i pojedinačno u Federaciji za ovu godinu pokazuju da je u gradskom tipu naselja internet zastupljen u 75,4 posto domaćinstava – manje za 0,1 posto u odnosu na prethodnu godinu, dok je zastupljenost interneta u ostalom tipu naselja 74,5 posto, više za tri posto.

U gradskom tipu naselja, računar je zastupljen u 67,1 posto domaćinstava – manje za 1,5 posto u odnosu na prethodnu godinu, dok je zastupljenost računara u ostalom tipu naselja 67,3 posto – više za 1,8 posto u odnosu na lani, objavio je Federalni zavod za statistiku.

U Federaciji Bosne i Hercegovine 62,5 posto pojedinaca u domaćinstvu koristilo je računar u referentnom, drugom kvartalu, 3,3 posto pojedinaca je koristilo računar prije više od tri mjeseca, 6,1 posto je koristilo računar prije više od jedne godine, dok računar nikada nije koristilo 28,1 posto pojedinaca.

U referentnom kvartalu 72,5 posto pojedinaca u domaćinstvu koristilo je internet, 1,3 posto pojedinaca je koristilo internet prije više od tri mjeseca, 2,9 posto pojedinaca koristilo je internet prije više od jedne godine, dok internet nikada nije koristilo 23,3 posto pojedinaca.

Veličina uzorka je 4.263 domaćinstava. Uzorak za anketu o upotrebi informacijsko-komunikacijskih tehnologija u domaćinstvima uključuje domaćinstva koja imaju barem jednu osobu starosti između 16 i 74 godine.

Izvor:pogled.ba

error: Content is protected !!