Europska komisija (EK) doznačila je sredstava za Bosnu i Hercegovinu u iznosu od 124.301.000 eura  prema Sporazumu o kreditnoj liniji između Europske unije i Bosne i Hercegovine.

Riječ je o prvoj tranši sredstava makrofinancijske pomoći na osnovu Sporazuma o kreditnoj liniji između Europske unije i Bosne i Hercegovine. Centralna banka Bosne i Hercegovine (CBBiH) izvršit će raspodjelu prema postotcima utvrđenim u Memorandumu o razumijevanju između Europske unije i Bosne i Hercegovine na način da će 61,5 posto sredstava biti raspoređeno za Federaciju Bosne i Hercegovine, 37,5 posto za Republiku Srpsku i jedan posto za Brčko distrikt BiH.

Memorandum o razumijevanju između Europske unije i Bosne i Hercegovine potpisan je s ciljem pružanja makrofinancijske pomoći zemljama u okviru proširenja i susjedstva, u kontekstu krize uzrokovane pandemijom virusa korona. Bosni i Hercegovini je na raspolaganju makrofinancijska pomoć u iznosu do 250 milijuna eura u obliku zajma.

Ta pomoć Europske unije dolazi uz resurse koje je zemlja dobila od međunarodnih financijskih institucija i bilateralnih donatora kao podršku ekonomskoj stabilizaciji i programu reformi, priopćeno je iz Ureda za komunikacije CBBiH. 

Izvor:pogled.ba

error: Content is protected !!