Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, utvrdila i Parlamentu FBiH na usvajanje po skraćenom postupku uputila Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o utvrđivanju i ostvarivanju potraživanja građana u postupku privatizacije.   Novina je to da je rok do kojeg građani mogu stan otkupiti za certifikate produljen do 30. lipnja 2023. godine (dakle, za još dvije godine u odnosu na dosada važeći).  

Ovakvo rješenje je Federalno ministarstvo financija predložilo jer su istekom zakonskog roka (30. lipnja 2021. godine) svim osobama kojima je po okončanju procedure za povrat dodijeljen stan ili koje ostvare povrat po osnovu stanarskog prava, uskraćena mogućnost otkupa za certifikate.  

Slobodne zone u FBiH  

Federalna vlada je utvrdila i Parlamentu FBiH uputila Prijedlog zakona o slobodnim zonama u Federaciji BiH. Ovaj federalni propis, u skladu sa Zakonom o slobodnim zonama u Bosni i Hercegovini, utvrđuje uvjete za davanje suglasnosti o opravdanosti određivanja dijela carinskog područja BiH na teritoriji FBiH kao slobodne zone, djelatnosti koje se mogu obavljati u slobodnoj zoni i uvjete obavljanje, te prestanak rada slobodne zone. Na pitanja koja nisu uređena ovim zakonom primjenjuju se odredbe Zakona BiH.   Kako je definirano, slobodna zona je dio teritorije u Federaciji BiH koji je posebno ograđen i označen u kojem se obavljaju djelatnosti uz posebne uvjete u skladu sa ovim zakonom, carinskim i drugim propisima koji uređuju rad slobodnih zona.  

Kao osnovni razlog za donošenje novog Zakona navedena je potreba usklađivanja i uređenja ove oblasti sa Zakonom o slobodnim zonama u BiH. Naime, u skladu sa Ustavom BiH, carinska politika je u nadležnosti institucija BiH. Kako režim slobodnih zona u BiH predstavlja dio carinske politike, relevantni su zakoni i podzakonski akti doneseni na državnoj razini.    Uz to, novi Zakon o slobodnim zonama, čije su odredbe u skladu s nadležnostima entiteta u ovoj oblasti, omogućava provođenje politika razvoja i funkcioniranja slobodnih zona u Federaciji BiH i usklađivanje regulative u ovoj oblasti s politikama promocije stranih investicija i izvoza, kao i otvaranja novih radnih mjesta.   Nakon što su oba doma Parlamenta FBiH prihvatila Nacrt zakona o slobodnim zonama u FBiH, o njemu je provedena tridesetodnevna javna rasprava.

Putnička taksa  

Vlada FBiH je donijela Odluku o prestanku važenja Odluke o putničkoj taksi – naknadi za razvoj i unaprjeđenje avio prometa u Federaciji BiH – Prečišćeni tekst.   Kako je obrazloženo, Zastupnički dom Parlamenta FBiH je zaključkom od 8.3.2021. godine zadužio Vladu Federacije BiH da u Odluci o putničkoj taksi – naknadi za razvoj i unaprjeđenje avio prometa u Federaciji BiH briše odredbu na osnovu koje je svaki odlazeći putnik dužan platiti naknadu od 20 KM, kao jednu od mjera poticanja rasta broja putnika.

Izvor:vecernji.ba

error: Content is protected !!