Dok se vode pregovori, satovi za električnu energiju u dvadesetak poduzeća u FBiH mjere duplo skuplje kilovate. Od Vlade FBiH očekuju da preduprijedi poslijedice. O tome da li je zaista došlo do povećanja cijena govorio je Nermin Džindić, ministar energije, rudarstva i industrije FBiH, koji naglašava da za domaćinstva neće biti povećanja cijena električne energije. Tko će se suočiti s povećanjem cijene električne energije i na koji način, objasnio je za N1.

Na početku razgovora Nermin Džindić je pojasnio tko će se suočiti sa povećanom cijenom električne energije.

”Moramo pojasniti nekoliko stvari: imamo dvije kategorije potrošača, odnosno dvije kategorije snadbijevanja. Jedno je javna ili univerzalna usluga, to su domaćinstva i javna rasvjeta, to je niskonaponska mreža, tu imamo negdje oko 55 000 pravnih subjekata, tu spadaju i tržni centri i obrtničke radnje. Za tu kategoriju potrošača neće biti povećanja cijena”, pojasnio je.

Druga kategorija je tržišno snadbijevanje i tu će doći do određenog povećanja cijene električne energije, navodi sugovornik.

”Kada razgovaramo o tom setu povećanja cijena, napravili smo jedan model kojeg ćemo u ponedjeljak ili utorak na zajedničkom sastanku u Elektroprivredi, zajedno sa svim akterima, predstaviti i pokušati dobiti suglasnost i od Udruženja poslodavaca i od Elektroprivrede, uz podršku Vlade FBiH i resornog ministarstva.”

Džindić je pojasnio i o kakvom modelu je riječ.

”Kroz ovaj model želimo da napravimo takav model po kojem ćemo izvršiti selekciju gdje za ovih 10 000 gospodarskih društava, gdje će doći do određenih pomjeranja cijene električne energije prema gore, da se postigne model da velika većina bude zadovoljna, a svi ne mogu biti zadovoljni. Od ovih 10 000 gospodarskih društava, njih 10 troši 80 posto energije. Drugi podatak kaže da 9 990 poduzeća zapošljava veliku većinu radnika u industriji u Federaciji BiH.

Pravimo model koji bi bio podijeljen u tri kategorije: najranjivija kategorija, to su ovi najmanji a koji su na visokoj kilovoltnoj mreži – za njih će biti najminimalnije povećanje, a sljedeća grupa će biti otprilike ova od deset koji najviše troše, i ona između koja ostaje – njoj ćemo napraviti neki mix porasta, na koji će oni, siguran sam, pristati”, rekao je ministar energije, rudarstva i industrije FBiH.

U utorak će se raspraviti o tome da li će ovaj model ići kao uredba.

”Što se tiče građana, vrlo jednostavno je tu da neće biti povećanja ni do nove godine, ni nakon nove godine”, ponovio je Džindić.

Naveo je i da postoje zahtjevi rudnika za povećanjem cijene uglja.

”Interesantno je to da u posljednjih desetak dana imamo zahtjeve od svih rudnika za povećanjem cijene uglja. Dakle, došlo je do povećanja svih repromaterijala koje koriste rudnici u procesu proizvodnje, od deset do sto posto je došlo do povećanja cijena svih komponenata: nafta, ulja, maziva, gume, dinamit, rezervni dijelovi”, rekao je Džindić.

Nadalje, povećana je potražnja i za plinom a fali ga, što znači da će doći do povećanja cijena plina iza nove godine, navodi sugovornik. ”Pokušat ćemo da minimalno iza nove godine poveća cijena”, naveo je Džindić.

Izvor:N1

error: Content is protected !!