Rezolucija o zaštiti Ustava BiH, Ustava Federacije BiH, međunarodnih sporazuma i pripadajućih aneksa te provedbi presuda Ustavnog suda BiH i Europskog suda za ljudska prava, koju je predložio Klub HDZ BIH- HNS, NIJE usvojena u Dnevni red današnje sjednice Zastupničkog doma Parlamenta FBiH

Predstavnici svih „probošnjačkih“ i „probosanskih“ stranaka glasali su protiv uvrštavanja ove Rezolucije u Dnevni red sjednice ZD Parlamenta FBiH
Između ostalog Rezolucija sadrži Preambulu Ustava BiH, toliko o “probošnjačkom” i „probosanskom“ patriotizmu, napisao je na Facebooku Mario Mikulić, zastupnik HDZ-a BiH u Zastupničkom domu PFBIH.

REZOLUCIJA Kluba zastupnika HDZ BIH – HNS glasi:

 1. Zastupnički dom Parlamenta Federacije BIH poziva sve političke subjekte da poštuju Ustav BiH, Ustav FBiH, presude Ustavnog suda BIH i presude Europskog suda za ljudska prava koje se međusobno ne isključuju jer retorika prijetnji, straha i sukoba kojoj svakodnevno svjedočimo je apsolutno neprihvatljiva i ovim putem je oštro osuđujemo. Samo nastavak dijaloga može doprinijeti rješavanju političke krize. 

2. Zastupnički dom Parlamenta Federacije BIH poziva sve političke stranke u BiH da preuzmu političku odgovornost, te ulože maksimalne napore s ciljem prijedlog nastavka pregovora o izmjenama lzbornog zakona jer je to jedini put koji vodi deblokiranju državnih i federalnih institucija i nastavak euroatlantskog puta BIH. 

3. Osuđujemo sve unitarističke i separatističke politike koje razgrađuju Daytonski mirovni sporazum i dovode u pitanje konstitutivnost naroda jer smatramo da iznošenje maksimalističkih zahtjeva i težnje za radikalnim promjenama Ustava samo dovode do daljnjeg produbljivanja političke krize.

 4. Konstitutivnost triju naroda i njihovo legitimno predstavljanje je temelj Daytonskog – pariškog mirovnog sporazuma. Bilo kakvi pokušaji derogiranja konstitutivnosti koju je upravo Ustavni sud BiH označio kao natkrovljujućim tijelom, kao i nasrtaji na legitimno političko predstavljanje, znače rušenje ustavnog poretka BiH i Daytonskog sporazuma. Sve anomalije političkog sustava koje se reflektiraju kroz diskriminaciju i političku majorizaciju moraju biti otklonjene i usklađene kroz reformu izbornog zakonodavstva. 

5. Zastupnički dom Parlament Federacije BIH poziva i podsjeća sve političke subjekte u BiH da štite i provode preambulu Ustava BiH koja garantira temeljna ljudska prava: 

,,Oslanjajući se na poštovanje ljudskog dostojanstva, slobode i jednakosti, 
Posvećeni miru, pravdi, toleranciji i pomirenju,
Uvjereni da demokratski organi vlasti i pravične procedure najbolje stvaraju miroljubive odnose unutar pluralističkog društva, 
U želji da potaknu opće blagostanje i ekonomski razvoj kroz zaštitu privatnog vlasništva i unapređenje tržišnog gospodarstva, 
Vođeni ciljevima i načelima Povelje Ujedinjenih naroda, 
Opredijeljeni za suverenitet, teritorijalni integritet i političku nezavisnost Bosne i Hercegovine sukladno međunarodnom pravu, 
Odlučni da osiguraju puno poštivanje međunarodnog humanitarnog prava, 
Inspirirani Univerzalnom Deklaracijom o ljudskim pravima, Međunarodnim paktovima o građanskim i političkim pravima, odnosno o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima, i Deklaracijom o pravima lica koja pripadaju nacionalnim ili etničkim, vjerskim i jezičkim manjinama, kao i drugim instrumentima ljudskih prava, 

Podsjećajući se na Osnovna načela usuglašena u Ženevi 08.09.1995. godine i u New Yorku 26.09.1995. godine, Bošnjaci, Hrvati i Srbi, kao konstitutivni narodi (u zajednici s ostalima), i građani Bosne i Hercegovine ovim utvrđuju Ustav Bosne i Hercegovine.“

Izvor:pogled.ba

error: Content is protected !!