Ravnatelj Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ-a Rade Bošnjak izrazio je očekivanje da će zastupnici u županijskoj Skupštini dati suglasnost na Rebalans Financijskog plana Zavoda za tekuću godinu i suglasnost na Financijski plan Zavoda za iduću godinu.

– Ključno je reći da je Zavod i u ovoj godini kao i ranije uspio osigurati 4 milijuna maraka za zdravstvene ustanove kao pomoć u njihovom funkcioniranju, a u interesu potreba naših osiguranika. Početkom godine ušli smo s rizikom na prihodovnoj strani od 5 i pol milijuna maraka. Uspjeli smo izbjeći rizik i ostvarenje financijskog plana na prihodima je realizirano – kazao je Bošnjak koji je nazočio zasjedanju županijske Skupštine.

Govoreći o riziku, spomenuo je prošlu godinu 2020. koju je obilježila pandemija koronavirusa što se izravno odrazilo na prikupljanje javnih prihoda, pa tako i doprinosa za zdravstveno osiguranje.

– Ušli smo u ovu godinu s rizikom jer smo željeli zadržati u 2021. godini razinu financiranja zdravstvenih ustanova kao što je to bilo godinu ranije. Ali projekcija prihoda nije bila takva da se to može uraditi. Ipak smo prihvatili taj rizik – naglasio je.

Potom je dodao kako su 4 milijuna maraka uspjeli uštedjeti na rashodovnoj strani financijskoga plana i prema ovom Rebalansu ta će sredstva biti transferirana bolničkim i zdravstvenim ustanovama.

Ravnatelj Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ-a naglasio je kako je Financijski plan za iduću godinu uvećan za 1.274.000 maraka u odnosu na tekuću godinu.

No, smatra kako percepcija javnosti nije dobra kada je u pitanju Zavod, odnosno njegova uloga u zdravstvenom sustavu i financiranju zdravstvenih ustanova, posebno kada su u pitanju visoki dugovi koje imaju pojedine zdravstvene ustanove.

– Mnogi često misle kako su u Zavodu novci zdravstvenih ustanova i kako moramo financirati sve njihove potrebe. Oni imaju svoje osnivače, upravna tijela i odgovaraju nadležnima za funkcioniranje – objasnio je.

Spomenuo je i kako su sredstva kojima raspolaže Zavod zdravstvenog osiguranja daleko od potreba koje imaju zdravstvene ustanove u županiji.

– Zavod nije taj koji treba ili može osigurati sve potrebe. Ne ulazim u način njihovog rada i razloge zašto su došli do ovakvog stanja. Sa 148 milijuna maraka ne možemo pokriti današnje potrebe zdravstvenih ustanova u županiji. Što će s time biti, ne znam – zaključio je Bošnjak.

Izvor:pogled.ba

error: Content is protected !!