Tomašević i njegova većina u Skupštini grada Zagreba koju čiine SDP, Možemo i predstavnik srpske nacionalne manjine provela je protuzakonito i protuustavno ukidanje mjere roditelj odgojitelj. Mjeru koristi više od 5,800 obitelji te više od 21,000 djece.

Prije nešto više od dva tjedna, 9. prosinca 2021. Gradska skupština Grada Zagreba donijela je Odluku o izmjenama Odluke o novčanoj pomoći za roditelja odgojitelja. Na taj način mijenjaju se pojedine odredbe Odluke o novčanoj pomoći za roditelja odgojitelja donesene dana 2. svibnja 2018. Time se de facto ukida mjera roditelj odgojitelj te stečena prava korisnika mjere.

Pobijanom Odlukom o izmjenama mijenja se iznos novčane pomoći na tek 1.000,00 kuna neto,. Dok je prema dosadašnjem uređenju iznos novčane pomoći odgovarao 65% prosječne bruto plaće djelatnika u gospodarstvu Grada Zagreba.

Evo zašto je Tomaševićevo ukidanje mjere protuzakonito i protuustavno

Odluka o izmjenama koju je donio gradonačelnik Tomislav Tomašević, čelnik ekstremno lijeve političke stranke Možemo, koja između ostalog promiče totalitarnog diktatora Tita, u potpunosti je protivna Ustavu i pozitivnim zakonskim propisima Republike Hrvatske.

Udruga U ime obitelji predložila je Ministarstvu uprave da iskoristi zakonsku mogućnost koja mu stoji na raspolaganju i provede nadzor u Gradu Zagrebu.  U interesu zaštite zakonskih prva građana RH koji žive u Zagrebu.

Budući da Grad Zagreb ima pristup pravnom savjetu – možemo zaključiti da su gradonačelnik Tomašević, Možemo i SDP jako dobro upoznati s Ustavom i zakonom Republike Hrvatske. I da su odlučili kršiti ih. 

Postavlja se pitanje na koji način će gradonačelnik Tomašević i aktualna vlast snostiti odgovornost kada se njihova odluka u sudskim procesima pobije te kada će grad Zagreb morati isplaćivati ne samo nadoknadu roditeljima odgojiteljima, već i sve sudske troškove.

1. Ukidanje je protuustavno, jer Ustav navodi da je zabranjeno povratno djelovanje zakona i drugih propisa 

Članak 90. stavka 4. Ustava Republike Hrvatske navodi da je zabranjeno povratno djelovanje zakona i drugih propisa. I to kako slijedi: «…Zakoni i drugi propisi državnih tijela i tijela koja imaju javne ovlasti ne mogu imati povratno djelovanje…».

Dakle, gradonačelnik Tomašević, Možemo i SDP ne mogu povratno, odnosno unatrag kao tijelo koje ima javne ovlasti, ukinuti dogovore, odluke koje su sklopljene s korisnicima mjere roditelj odgojitelj.

2. Ukidanje je protuzakonito, jer zakon zabranjuje povratno djelovanje općih akata

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi propisuje zabranu povratnog djelovanja općih akata donesenih od strane predstavničkog tijela: «Opći akt ne može imati povratno djelovanje…».

Nesporno je da predmetna Odluka o izmjenama predstavlja opći akt donesen od predstavničkog tijela jedinice lokalne, odnosno regionalne samouprave, a sve temeljem članka 73. stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi: «…Predstavničko tijelo općine, grada i županije u svom samoupravnom djelokrugu donosi odluke i druge opće akte, u skladu sa svojim statutom…».

Dakle, navedenom odredbom odluka Skupštine grada Zagreba od 9. prosinca određena je kao temeljni opći akt, dok uz istu mogu postojati i drugi.

> U ime obitelji i udruga roditelja odgojitelja: Očekujemo od ministra Malenice inspekcijski nadzor u Gradu Zagrebu
> Berbić Lacko o mjeri roditelj odgojitelj: Nepromišljenim potezima dovode ljude u neizvjesnost

Budući da je odluka grada Zagreba temeljem koje su roditelji odgojitelji počeli koristiti mjeru opći akt, na nju se odnosi sve gore navedeno.

3. Ukidanje je protuzakonito, jer je pojedinačne akte ( zaključke ili odluke) moguće ukinuti isključivo  u zakonom propisanim slučajevima

Člankom 13. Zakona o općem upravnom postupku propisano je kako slijedi: «…Odluka javnopravnog tijela protiv koje se ne može izjaviti žalba niti pokrenuti upravni spor (pravomoćna odluka), a kojom je stranka stekla određeno pravo odnosno kojom su stranci određene neke obveze, može se poništiti, ukinuti ili izmijeniti samo u slučajevima propisanim zakonom…».

S obzirom da su pojedinačni akti, odnosno zaključci kojima su korisnici stekli pravo na novčanu naknadu pravomoćni, odnosno protiv istih nije moguće izjaviti žalbu, niti pokrenuti upravni spor, isti bi se mogli ukinuti isključivo u zakonom propisanim slučajevima, a nipošto Odlukom o izmjenama kao općim aktom.

4. Stav Ustavnog suda Republike Hrvatske glede povratnog djelovanja propisa jasno je izražen Odlukom i Rješenjem br. U-I-4113/2008 i dr. od dana 12.08.2014. 

Ova Odluka i Rješenje su u potpunosti primjenjivi i u ovom konkretnom slučaju.

Naime, predmetna Odluka i Rješenje odnose se na prava zastupnika u Hrvatskom saboru na tzv. zastupničku mirovinu stjecanu pojedinačnim aktima temeljem zahtjeva za ostvarivanje prava na zastupničku mirovinu, a koje stečeno pravo je bilo derogirano naknadnim zakonskim izmjenama i dopunama koje su imale povratni učinak.

Ustavni je sud već donio presudu da se ne može unatrag ukidati pravo saborskih zastupnika na korištenje zastupničke mirovine.

Podsjećamo, u petak je dr. Željka Markić, izvršna direktorica udruge U ime obitelji poručila je na konferenciji za medije u petak koju su održali predstavnici udruga U ime obitelji i Hrvatske udruge roditelja odgojitelja pred Ministarstvom pravosuđa i uprave.: “Što god da netko misli o demografskoj mjeri roditelj odgojitelj – svakom pravednom čovjeku jasno je da je de facto ukidanjem ove mjere nanesena ogromna nepravda i šteta više od 5800 obitelji koje je koriste. Više od 5800, uglavnom žena u ovom gradu – odlučilo je prihvati ponudu Grada Zagreba i određeno vrijeme ostati kod kuće i brinuti o svojoj djeci – njih više od 21 000, od toga više od 6,000 vrtićke dobi”.

Preko 5800 zagrebačkih obitelji Badnjak i Božić dočekuju u nesigurnosti zbog gradonačelnikove nezakonite odluke

Dr. Natalija Kanački izvijestila je da je udruga U ime obitelji podnijela prijedlog Ministarstvu pravosuđa i uprave, odnosno ministru Malenici, da po hitnom postupku provede postupak državnog nadzora zakonitosti odluke kojom su gradonačelnik Tomašević i Gradska skupština Grada Zagreba povratno de facto ukinuli mjeru roditelj odgojitelj.

Izvijestili su tom prilikom javnost o pravnim koracima koje poduzimaju u zaštiti zakonskih prava obitelji o kojima skrbi više od 5800 zagrebačkih roditelja odgojitelja.

Nakon Nove godine više udruga i skupina građana, a u ime svih korisnika mjere predat će zahtjev Upravnom sudu u Zagrebu da ocijeni (ne)zakonitost odluke gradonačelnika Tomaševića kojom su oštećeni građani Zagreba koji su ujedno i građani Hrvatske. Istovremeno, očekujemo da ministar Malenica poduzme korake koji mu zakonski stoje na raspolaganju da bi se odmah zaštitila vladavina prava u RH“, rekla je dr. Kanački.

Izvor: narod.hr

error: Content is protected !!