Oko 61 milijun maraka kojim će biti obuhvaćeno 11 i pol tisuća nezaposlenih osoba različitim mjerama financiranja zapošljavanja i samozapošljavanja srž je ovogodišnjih programa Federalnog zavoda za zapošljavanje.

To je institucija koja je i prošle godine postigla iznimno zapažene rezultate kada je riječ o realizaciji niza mjera, piše Večernji list BiH.

Dva programa – niz mjera

Večernji list je imao uvid u program sufinanciranja zapošljavanja kao i program sufinanciranja samozapošljavanja “Start up 2022.”, a koji donose niz konkretnih mjera usmjerenih na nekoliko najugroženijih kategorija stanovnika koji će ove godine dobiti izvrsnu priliku za posao.

Kada je riječ o programu sufinanciranja zapošljavanja 2022., njime su predviđena sredstva u iznosu od 45,000.000 KM u skladu s financijskim planom za 2022. i procjenom za 2023. i 2024. godinu.

Program se realizira u cilju zapošljavanja najmanje 9000 osoba s evidencije nezaposlenih s posebnom socijalnom i rodnom osjetljivošću, radi njihovog zapošljavanja, sprječavanja dugotrajne nezaposlenosti, očuvanja i unaprjeđenja radnih sposobnosti te stvaranja uvjeta za jačanje konkurentnosti mladih osoba bez radnog iskustva.

U kontekstu ciljnih skupina treba navesti kako će se kroz različite mjere obuhvatiti nekoliko kategorija nezaposlenih osoba – mladi bez radnog iskustva – pripravnici, mladi, žene, osobe dobi do 35 godina s radnim iskustvom/stažom, osobe starije od 40 godina, dugotrajno nezaposlene osobe, prijavljene na evidenciju nezaposlenih 12 mjeseci i više, osobe nižih kvalifikacija i bez kvalifikacija te razvojačeni branitelji.

Korisnici programa su poslodavci registrirani u FBiH koji redovito izmiruju obveze po osnovi poreza i doprinosa te oni koji imaju potpisan sporazum s Poreznom upravom FBiH o izmirenju duga po osnovi doprinosa, kao i oni na koje se odnosi Zakon o financijskoj konsolidaciji.

Kako je pojašnjeno, po svakoj objavi javnog poziva poslodavcu se može odobriti sufinanciranje zapošljavanja, ukupno po svim mjerama, što uključuje i mjeru, Služba u suradnji s poslodavcima 2022., najviše po 20 osoba s evidencije nezaposlenih po županiji.

Program će se, kao što je vidljivo, realizirati po županijama pa su tako korisnici programa po mjeri “Služba u suradnji s poslodavcima 2022.” županijske službe za zapošljavanje, koje s poslodavcima ili drugim pravnim subjektima surađuju radi zapošljavanja nezaposlenih osoba na županijskoj, odnosno općinskoj razini.

Programom je predviđeno sufinanciranje troškova doprinosa, a u slučaju da je iznos sufinanciranja veći od troškova doprinosa, ostatak iznosa sufinanciranja koristi se za isplatu dijela neto plaće.

Pomoć samozapošljavanju

Drugi program za čiju je provedbu osigurano 16 milijuna maraka odnosi se na sufinanciranje samozapošljavanja, a kako je objašnjeno, ciljna skupina su osobe prijavljene na evidenciju nezaposlenih u Federaciji BiH prije dana objave javnog poziva, bez obzira na stupanj obrazovanja i starosnu dob, a koje će nakon prijave na javni poziv registrirati i održati djelatnost/društvo u trajanju od najmanje 12 mjeseci.

Na ovaj se način želi potaknuti najmanje 2 i pol tisuće nezaposlenih ljudi na pokretanje vlastitog biznisa, a programom je predviđeno nekoliko mjera, počevši od mjere “Poduzetništvo za sve” koja obuhvaća sve nezaposlene neovisno o starosti, radnom iskustvu, spolu ili stupnju obrazovanja, pa do mjera koje se odnose na mlade, žene, razvojačene branitelje.

Primjerice, u mjeri za razvojačene je predviđeno da Zavod korisnicima sredstava, s kojima se zaključi ugovor u idućih 12 mjeseci, isplaćuje 500 KM mjesečno, odnosno 550 KM mjesečno za branitelje dobrovoljce koji su kao maloljetni dobrovoljno stupili u Oružane snage od 18. rujna 1991. do 22. travnja 1996.

Izvor: Jabuka.tv

error: Content is protected !!