Vlada Federacije BiH je, na današnjoj tematskoj sjednici u Mostaru,

utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila Prijedlog proračuna FBiH za 2022. godinu u iznosu od 5.597.618.777 maraka, koji je veći za dva posto, odnosno za 116,4 milijuna maraka od lanjskog.

Strukturu predloženog Proračuna 2022. godinu karakterizira rast poreznih prihoda, posebno prihoda iz doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje i od indirektnih poreza. Na drugoj strani, planiran je porast iznosa kapitalnih transfera i izdataka za nabavku stalnih sredstava.

Povoljne i optimistične revidirane projekcije prihoda, kao i manje planirani izdaci, pogodovali su značajnom smanjenju potrebe za zaduživanjem, te manjim iznosom planiranih primitaka u odnosu na prethodnu fiskalnu godinu, priopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Kroz tekuće transfere pojedincima planirana su ukupna povećanja sredstava od 178,3 milijuna maraka. U ovom okviru, na razdjelu Federalnog ministarstva rada i socijalne politike planirani su transferi pojedincima za implementaciju Zakona o podršci obiteljima s djecom u FBiH od 50 milijuna maraka, što je povećanje za 45,5 milijuna maraka u odnosu na Proračun za 2021., a proračun Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica je povećan za 21 milijun maraka i iznosi 45,4 milijuna maraka.

Tekući transferi i drugi tekući rashodi su predloženim Proračunom FBiH za 2022. godinu planirani u iznosu od 3.750,1 milijun KM i veći su za 75,6 milijuna KM ili dva posto u odnosu na 2021. godinu. Tako je za provedbu Zakona o roditeljima njegovateljima u FBiH planirano 17,5 milijuna KM.

Na razdjelu Federalnog zavoda PIO/MIO planirano je povećanje sredstava na transferu za isplatu mirovina u iznosu od 102,3 milijuna KM u odnosu na prethodnu godinu.

Planiranjem sredstava za nabavku robnih rezervi u ukupnom iznosu od 20 milijuna KM, Vlada FBiH ima namjeru da u slučajevima potrebe intervenira kroz set mjera za stabilizaciju eventualnog rasta cijena osnovnih životnih namirnica. Sredstva su namijenjena i za sufinanciranje proljetne sjetve pšenice i otkup jesenje žetve u FBiH.

Također, planiran je novi transfer Federalnog ministarstva obrazovanja i znanosti od pet milijuna KM za završetak izgradnje zgrade Srednjoškolskog centra u Travniku.

Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima u Proračunu Federacije BiH za 2022. godinu planirani su u iznosu od 441 milijun KM, te su veći za 24,2 milijuna KM u odnosu na financijska sredstva za 2021. godinu.

Transfer za razvoj turizma planiran je u iznosu od pet milijuna KM te predstavlja povećanje od 4,5 milijuna KM u odnosu na u 2021. godini.

Federalnom ministarstvu prostornog uređenja je kroz transfer za sanaciju šteta nastalih uslijed poplava i klizišta planirano 8,2 milijuna KM, što je više za 6,5 milijuna KM u odnosu na 2021. godinu.

Transfer za sanaciju zdravstvenih ustanova u FBiH planiran je u iznosu od 75 milijuna KM i veći je za 15 milijuna KM u odnosu na 2021. godinu.

Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima planirane su u iznosu od 120,3 milijuna KM, poticaj za poljoprivredu planiran je u iznosu od 106 milijuna KM i predstavlja povećanje za 22 posto ili 19 milijuna KM u odnosu na 2021. godinu.

Kapitalni transfer općinama planiran je u iznosu od 36 milijuna KM i veći je za šest milijuna KM ili 30 posto u odnosu na prethodnu godinu.

Transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta iznosi 229,3 milijuna KM i veći je za 83 posto nego u 2021. godini, a transfer željeznicama planiran je u iznosu od 35,5 milijuna KM.

Za nastavak izgradnje zatvora KPZ poluotvorenog tipa Mostar i pritvorske jedinice KPZ poluotvorenog tipa Sarajevo je u ovoj godini planirano 8,5 milijuna KM.

Proračunom je, pored ostalog, planirano 13,5 milijuna KM Federalnom ministarstvu kulture i sporta za izgradnju Hrvatskog narodnog kazališta (dva milijuna KM), sportske dvorane (3,5 milijuna KM) i bazena u Mostaru (osam milijuna KM), dok transferi fondacijama za kinematografiju i sport od značaja za FBiH te fondaciji za bibliotečku djelatnost ukupno iznose 7,2 milijuna KM.

Nastavljena je praksa podrške kroz subvencije javnim poduzećima kao što su Željeznice FBiH, aerodromi Mostar, Tuzla i Bihać, te subvencije za uvezivanje radnog staža, kao i prema JP Elektroprivreda BiH po osnovu subvencija troškova električne energije za najugroženije kategorije stanovništva. Pored direktnih subvencija privatnim poduzećima i poduzetnicima, poticaja za poljoprivredu i veterinarstvo, čija je dodjela planirana kroz programe utroška sredstava, one su planirane i za uvezivanje radnog staža, te regresiranje kamata kroz Garancijski fond na razdjelima federalnih ministarstava energije, industrije i rudarstva, zatim poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, te razvoja, poduzetništva i obrta.

Kapitalni transferi su planirani u ukupnom iznosu od 321,5 milijuna KM, što je povećanje od 41 posto u odnosu na Proračun za 2021. godinu, a najveće povećanje se odnosi na kapitalne transfere javnim poduzećima. Transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta je 229,3 milijuna KM ili 83 posto više u odnosu na prethodnu godinu, a kapitalni transfer javnim poduzećima – za sufinanciranje izgradnje željezničke infrastrukture iznosi pet milijuna KM. Za unapređenje avio prometa FBiH planirano je šest milijuna KM, a za JP Aerodrom Bihać 19,7 milijuna KM.

Izdaci za kamate planirani su u iznosu od 105 milijuna KM, što je za 18,4 milijuna KM manje u odnosu na 2021. godinu, a za otplate dugova 849,1 milijun KM, što je značajnih 155 milijuna KM manje u odnosu prošlogodišnji Proračun. Među planiranim izdacima je i 30 milijuna KM za nabavku letjelica za gašenje požara.

U obrazloženju Prijedloga proračuna FBiH za 2022. godinu istaknut je primjetan rast poreznih prihoda, s jedne, te smanjenje izdataka za kamate i otplate dugova, s druge strane, te je omogućeno usmjeravanje mnogo većeg iznosa sredstava na kapitalnim transferima i izdacima za nabavku nefinancijske imovine. Tijekom posljednjih godina, izuzev 2020. godine, nije došlo do povećanja vanjskog duga u odnosu na BDP Federacije BiH, nego se kontinuirano bilježi pad procenta zaduženosti u odnosu na BDP.

Prijedlog proračuna je utvrđen nakon što su oba doma Federalnog parlamenta obavila raspravu i prihvatila Nacrt ovog dokumenta uz zaključak da on može poslužiti kao osnova za izradu Prijedloga. Ujedno su svojim zaključcima zadužili predlagača da, prilikom izrade Prijedloga, uzme u obzir sve primjedbe, prijedloge i sugestije iznesene u raspravi, kao i one koje su dostavljene ili će biti dostavljene u pisanom obliku. S tim u vezi, Federalno ministarstvo financija je objavilo Nacrt proračuna na internet stranici i obavijestilo proračunske korisnike o mogućnosti da dostave svoje primjedbe, prijedloge i sugestije na tekstove nacrta Proračuna FBiH za 2022. godinu i Zakona o njegovom izvršavanju.

Vlada FBiH će u 2022. godini nastaviti poduzimati mjere za prevazilaženje posljedica pandemije, odnosno mjere za održavanje likvidnosti privrednih subjekata, za očuvanje radnih mjesta, te za sanaciju zdravstvenog sektora. Cilj mjera Vlade FBiH poduzetih u privredi je povećanje stepena konkurentnosti i unapređenje poslovnog ambijenta, odnosno rast ekonomije općenito.

Federalna vlada također je utvrdila prijedloge Zakona o izvršavanju Proračuna FBiH za 2022. godinu i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o proračunima FBiH.

Izvor: iks-portal.info

error: Content is protected !!