Vijećnice Gradskog vijeća Grada Mostara Lamija Duranović, Boška Čavar, Nataša Jekić, Adela Gosto, Irma Baralija, Snježana Brkić, Miljana Kovačević i Vesna Šunjić odlučile su aktivizmom pokrenuti rješavanje problema građanki u zdravstvenom sektoru.

Tim povodom danas je održan sastanak s ravnateljicom Doma zdravlja Mostar Kristinom Bevandom i ravnateljem Doma zdravlja Stari grad Edinom Kapetanovićem, priopćile su u srijedu navedene gradske vijećnice.

“Upoznati smo s brojnim problemima s kojima se susreće primarna zdravstvena zaštita u našem gradu, počevši od problema kašnjenja PAPA nalaza koji se uzimaju na pregledu ginekologa u domovima zdravlja da bi se kasnije uzorak slao na bolničku razinu na očitavanje specijaliste citologa”, objasnile su vijećnice u priopćenju.

Upozoravaju da se navedeni konačni nalazi ponekad čekaju i do 6 mjeseci čime, kako navode, spomenuta pretraga gubi svaki smisao i dovodi u pitanje život žena.

“Uz sve to, ZZO HNŽ sve usluge, pa tako i ovu, domovima zdravlja plaća paušalno, što je nedopustivo. Apeliramo na sve razine vlasti, od Grada Mostara do FBiH da se poduzmu konkretne mjere”, dodale su vijećnice.

Traže da se, ukoliko već ne postoji mogućnost da se domovima zdravlja osiguraju njihovi citolozi, u standarde i normative uvede zanimanje medicinski tehničar-screener koji bi bio zaposlen u domovima zdravlja i pravio trijažu nalaza čime bi se, smatraju vijećnice, rasteretio angažirani citolog koji bi tada analizirao samo patološke uzorke i time dobio na vremenu.

“Naravno, ugovorom koji se sklapa između domova zdravlja i ZZO ta bi se stavka trebala uvrstiti  i plaćati. Također, tražimo da se u informatičkom sustavu IZIS implementira stavka na elektronskom kartonu žena iznad 18 godina starosti kako bi liječnik jednom godišnje obavijestio žene da je vrijeme doći na ginekološki pregled ili da se, ako je nalaz već obavljen, isti dostavi obiteljskom liječniku”, stoji u apelu.

Inicijativu su uputile prema Gradskom vijeću Grada Mostara i gradonačelniku Mariju Kordiću.

Vijećnice su zaključile kako neće prestati tražiti čvrsti jamac za rješavanje navedenih problema, dodavši da će, ako bude potrebno, ići i do federalne razine vlasti.

Izvor:pogled.ba

error: Content is protected !!