Izradom izvedbenog projekta višenamjenske športske dvorane u naselju Vidovo polje u Stocu konačno je završena sva projektna dokumentacija, i predstoji nam još izbor izvođača radova postupkom javne nabave kako bi radovi na izgradnji gradske športske dvorane u u Stocu mogli otpočeti.

Počinjemo s izgradnjom iste, kao jednog novog objekta suvremenijeg izdanja, na zadovoljstvo svih građana. Predviđena je gradnja Višenamjenske športske dvorane u sklopu naselja Vidovo polje u Stocu dimenzija 60 x 53,95 – 56,57 m. Projektna cijena koštanja je oko 5 mil. KM, a sredstva su osigurana u Proračunu općine Stolac za ovu godinu. Prema predviđenom planu dvorana bi trebala biti gotova za 2 godine.

To će prije svega biti jedan javni prostor koji bi objedinio postojeće i planirane športske, poslovne i stambene sadržaje.  Okosnicu rješenja čini trg, koji je smješten u središnjem dijelu kvadranta koji se formira između postojećih stambenih zgrada, glavnih prometnica za pristup naselju, obiteljskih kuća u Vidovom polju, te postojećeg pomoćnog nogometnog terena HNK Stolac.

Dvorana će imati 2 tribine sa 1000 sjedećih mjesta, punjenje tribina je odozgo prema dolje. Preko pristupnog ulaznog stubišta, odnosno rampe, za osobe sa posebnim potrebama, dolazi se u vjetrobran, odnosno holski prostor. Tu će biti smješteni prostori recepcije, garderobe, Ured voditelja centra, tehnička soba i prostor za osiguranje zgrade. Na zapadnoj strani, iza pulta za garderobu biti će smješteni su toaleti, za žene, muškarce i osobe sa posebnim potrebama. Iza toaleta dolazi se u upušteni prostor garderoba i sanitarnih čvorova za natjecatelje. Ulazak natjecatelja je preko čistog hodnika direktno u dvoranu. Za potrebe iznajmljivanja manjih grupa natjecatelja, na južnoj strani zgrade projektiran je pomoćni ulaz, dimenzije terena su 48 x 25,5 m., dok je najmanja svijetla visina dvorane 9 m.

Rješenje konstrukcije zgrade predviđeno je kao skeletna monolitna konstrukcija koja se sastoji od masivnih ab stupova, na koje se oslanjaju primarni čelični nosači, na koje su postavljeni sekundarni nosači, odnosno krovni sendvič.

/HMS/

error: Content is protected !!