Prema obavještenjima o promjeni cijena i marži (OPC obrasci), koje su benzinske pumpe dostavile Federalnom ministarstvu trgovine u posljednjih dana ovo ministarstvo zaprimilo je 730 obavijesti o promjeni cijena i marži i iste se odnose na smanjenje cijene benzina i dizela u iznosu od 0,05 KM/litru do 0,30 KM/litru, potvrđeno je Faktoru iz ove federalne institucije.

Raspon maloprodajnih cijena naftnih derivata na 15. travnja u Federaciji Bosne i Hercegovine je sljedeći:

– Premium bezolovni benzin 95, BAS EN 228 – BMB 95 iznosi od 2,46 do 3,11 KM/litru;

– DIZEL BAS EN 590 (10 ppm) iznosi od 3,01 do 3,31 KM/litru.

Istovremeno, prosječna maloprodajna cijena naftnih derivata u FBiH za Premium bezolovni benzin 95, BAS EN 228 – BMB 95 iznosi 2,85 KM/litru, za DIZEL BAS EN 590 (10 ppm) 3,10 KM/litru.

Ističemo da je Vlada FBiH na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine, donijela Odluku o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marži za naftne derivate, kojom je propisala privrednim društvima koja obavljaju trgovinu na veliko maksimalnu visinu marži u apsolutnom iznosu od 0,06 KM/litru derivata, a privrednim društvima koja obavljaju djelatnost trgovine na malo naftnim derivatima maksimalnu visinu marže u apsolutnom iznosu od 0,25 KM/litru derivata. Predmetna Odluka je na snazi i primjenjuje se od 03. travnja 2021. godine – navodi se u u odgovoru Faktoru iz Federalnog ministarstva trgovine.

Iz Ministarstva napominju da sve informacije o cijenama naftnih derivata građani mogu saznati putem mobilne aplikacije Federalnog ministarstva trgovine FMT FBIH oil info, u kojoj su cijene poredane od najnižih do najviših. Za Android uređaje mobilna aplikacija je dostupna na platformi Google Play Store i za Apple mobilne uređaje iPHONE i iPAD na App Store servisu. Također, aplikacija se može preuzeti i putem linka ili skeniranjem QR koda koji su postavljeni na web stranici Federalnog ministarstva trgovine: www.fmt.gov.ba.

Izvor:faktor.ba

error: Content is protected !!