Studenci, petak 24.lipnja 2022.godine
Duhovna priprava – Devetnica
Svetište Srca Isusova, od 15 do 24.lipnja 2022.godine
Svaki dan od 18,30 prigoda za svetu Ispovijed i pobožnost Srcu Isusovu
19,00 sati svečana sveta Misa i propovijed

  1. lipnja mons. Ivan Štironja, biskup kotorski
  2. lipnja mons. Ratko Perić, biskup u miru
  3. lipnja don Pero Miličević, župnik Cima i Ilića
  4. lipnja don Vinko Puljić, župni vikar sv.Tome – Mostar
  5. lipnja don Marin Skender, župnik u Šipovači
  6. lipnja fra Goran Azinović, župni vikar u Čitluku
    21.Lipnja fra Branimir Musa, župnik Tihaljina
  7. lipnja don Krešo Puljić, župnik sv.Tome Mostar
  8. lipnja don Josip Galić, katedralni župnik

Petak, 24.lipnja:
6,oo sati – prigoda za svetu Ispovijed
7,00 sati: sv.Misa fra Marin Karačić

8,00 prigoda za svetu Ispovijed
9,00 sati: sv. Misa – don Ilija Petković
10,00 sati prigoda za svetu Ispovije
11,00 sati: sv. Misa – don Ante Pavlović – Ćane

18,30 pobožnost Presvetom Srcu Isusovu
19,00 svečana sveta Misa koju predvodi mons. Petar Palić, mjesni biskup

Mile Kraljević/Radio Ljubuški