Izvođačima, azerbejdžansko-kineskom konzorciju, Azvirt Limited Liability Company te Sinohydro Corporation Limited i Powerchina Roadbridge Group Co. Ltd, koji su 20. lipnja 2019.godine s JP „Autoceste FBiH“ potpisali ugovor, činjenica je, dosta toga nije išlo naruku.

Od toga da su morali za gradilište izgraditi privremeni most preko Neretve i čije su im vode duže vrijeme bila prijetnja zaštiti temeljnih jama do silnih dodatnih geoloških istraživanja, jakih udara bure, situacije s koronavirusom i problema s nabavom materijala, a pogotovo, riskantnog dijela izvođenja radova uz željezničku prugu.

No, nije bilo realno da se već u početnim fazama realizacije projekta izvođači nedovoljno angažiraju, ali i da na izgradnji ovakvog grandioznog i tehnički zahtjevnog objekta pristupe s manjkom resursa, i ljudi i opreme, te da, praktično, skoro sve svale na pleća podizvođača, širokobriješki „Hering“. I, tek kada su, početkom godine, iz JP „Autoceste F BiH“ „povukli ručnu“ i upozorili izvođače da pojačaju kapacitete i maksimalno ubrzaju radove, zaprijetivši im sankcijama uslijedio je preokret.

Tako su u lipnju spojeni gigantski stupovi S3 visine 92 metra i S4, koji je metar niži, odnosno, kako to kažu inženjeri, spojile se su konzole sa stupovima u raspon dužine 147 metara, a nakon čega su izvođači nabavili dodatnu opremu za konzolnu gradnju kako bi se radovi ubrzali na spajanju ostalih stupova. Dva mjeseca poslije ekipa Avaza je posjetila gradilište, gdje su imali svojevrsnu privilegiju da sa stupa S5, čija je visina 88 metara, zabilježe kako teku radovi „nebu pod oblake“.

Iako nije baš svejedno na vrh stupa doći korpom kojom kran svakodnevno diže radnike na betonske stupove, a na čiju osnovnu visinu dolazi još osam metara rasponske konstrukcije, tek, s takvog mjesta, baznog segmenta S5, vidi se o kakvom se betonskom kolosu i, uopće, građevinskom pothvatu radi. Vrijedni radnici „Heringa“ na S5, trenutno, postavljaju oplate armature za gornju ploču na koju će se postaviti kablovi za prednaprezanje. Sanjin Jahić, inženjer za mostove i objekte talijanske kompanije IRD Engineering, koja vrši nadzor, kaže kako će betoniranje na S5 uslijediti sljedeći tjedan. U sljedećoj fazi uslijedit će spajanje konzola sa susjednim stupovima od S3 i S4. Na S2, koji je najveći od 97 metara i, čije su, praktično, kopije svi ostali stupovi, izvedena su, već, četiri segmenta rasponske konstrukcije.

– Brzina izvođenja po jednom segmentu je sedam dana. Segment broj pet je kompliciraniji jer se postavljaju tzv. blisteri kako bi se S2 i njegova rasponska konstrukcija usidrio u temelj stupa S3 i potom S1 – kaže Jahić. Paralelno, izvode se radovi na svim ostalim stupovima. Na S6, visine 66 metara koji se zadnji počeo graditi urađena su tri segmenta, dok će S1, čija je visina 91 metar u sljedećih 15 dana biti spreman za montažu krletke za rasponsku konstrukciju, čiji su dijelovi stigli. Kada se izgradi ovaj most koji se pruža u svojevrsnom zavoju, sa svojom dužinom od gotovo kilometar i visinom od 100 metara, bit će najveći na koridoru 5C, ali i jedan od najvećih u regiji.

Jedinstven je i po tome što se na jednim stupovima grade dva smjera autoceste. – Nažalost, ne možemo pristupiti radovima na upornjaku U2 zbog nezavršenog posla na LOT-u 1. Riječ je o iskopu vrlo visokog zasjeka i to je prilično zahtjevna operacija, ali to nas ne bi trebalo usporiti, jer, upornjak se može završiti za najviše dva mjeseca – naglasio je Jahić.

/HMS/

error: Content is protected !!