U ponedjeljak 12. rujna 2022. godine, pod predsjedavanjem predsjednika Vlade Zdenka Ćosića, u Širokom Brijegu je održana 135. sjednica Vlade Županije Zapadnohercegovačke.

Na ovoj sjednici Vlada je donijela Odluku o raspisivanju i provedbi Javnog oglasa za predlaganje kandidata u Upravni odbor Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje iz Županije Zapadnohercegovačke.

Razlog za donošenje ove Odluke je taj što je navedenom Upravnom odboru prestao dvogodišnji mandat.

Iz Proračuna Županije Zapadnohercegovačke odobrena je isplata sredstava u iznosu od 100.000,00 KM Hospiciju Doma zdravlja Ljubuški, koji pruža uslugu medicinske skrbi o osobama u terminalnim stadijima oboljenja, većinom onkološkim bolesnicima. Medicinsku skrb pružaju liječnici i medicinske sestre tijekom 24 sata.

Hospicij djeluje u sklopu Doma zdravlja Ljubuški, a pruža usluge oboljelima s područja cijele Županije.

Vlada je donijela Odluku o davanju suglasnosti na Rebalans Financijskog plana Javne ustanove Ceste Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu i procjene financijskog plana za 2023. i 2024. godinu, kao i Odluku o davanju suglasnosti na Odluku o izvršavanju Rebalansa Financijskog plana Javne ustanove Ceste Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu.


Također, Vlada je donijela Odluku o davanju suglasnosti za izvođenje građevinskih radova na nekretnini označenoj kao k. č. broj 2121/1 k. o. Posušje. Navedenu Odluku je bilo potrebno donijeti kako bi se mogla ishodovati potrebna dokumentacija za izvođenje građevinskih radova na stambeno-poslovnom objektu, budući da je Županija Zapadnohercegovačka vlasnik poslovnog prostora i dijela zemljišta.


Donesena je i Odluku o davanju suglasnosti na Pravilnik o prijedlogu, dokumentaciji, uvjetima, postupku i načinu dodjele koncesije za koju nije raspisan javni natječaj.

Vlada je donijela Odluku o raspisivanju i provedbi Javnog natječaja za izbor i imenovanje na poziciju branitelja Zavoda u Županijskom zavodu za pravnu pomoć. Razlog za donošenje ove Odluke je taj što branitelj Zavoda ispunjava zakonom propisane godine života za stjecanje starosne mirovine u studenom 2022. godine, te je stoga potrebno pristupiti proceduri raspisivanja javnog natječaja za upošljavanje na poziciju branitelja Zavoda.


Vlada je Zaključkom ovlastila ministricu obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke Ružicu Mikulić da sa Nezavisnim sindikatom uposlenih u srednjim školama Županije Zapadnohercegovačke sporazumno utvrdi poslove koji se ne mogu prekidati za vrijeme štrajka u srednjim školama u Županiji Zapadnohercegovačkoj.


U postupku mirenja između Vlade Županije Zapadnohercegovačke kao poslodavca i Nezavisnog sindikata uposlenih u srednjim školama u Županiji Zapadnohercegovačkoj, Vlada je za člana Mirovnog vijeća koji predstavlja Vladu kao poslodavca, ovlastila Mirelu Perić, tajnika Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke.

error: Content is protected !!