Vlada Posavske županije na sjednici u utorak proglasila je u toj županiji stanje prirodne nesreće od suše.

Na području Posavske županije od lipnja je započelo sušno razdoblje bez dovoljnih količina padalina za normalan rast, razvoj i dozrijevanje poljoprivrednih kultura, te je došlo do umanjenja prinosa i kvalitete ratarskih (izuzev ozimih), voćarskih i povrtlarskih kultura i proizvoda u pčelarstvu. Prirodnom nesrećom – sušom zahvaćene su gotovo sve poljoprivredne površine na prostoru Županije Posavske, priopćeno je iz Vlade Posavske županije.

Vlada je zadužila nadležna tijela Posavske županije  da poduzmu sve mjere za procjenjivanje i utvrđivanje šteta na poljoprivrednim kulturama i pčelarstvu prouzročenih prirodnom nesrećom sušom, te prikupljene podatke u što kraćem roku dostave županijskoj Vladi.

Suglasnost Vlade dobilo je Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i sporta Posavske županije za provođenje postupka javne nabave usluga pripremanja i isporučivanja obroka u prvom obrazovnom razdoblju školske 2022./2023. godine za učenike razredne nastave od I. do V. razreda u osnovnim školama na području spomenute županije.

Procijenjena vrijednost usluga iznosi oko 139.000 maraka bez uračunatog PDV-a.

Tijekom sjednice Vlada je usvojila odluku o usvajanju Programa utroška sredstava iz Granta za uređenje poljoprivrednog zemljišta utvrđenog županijskim Proračunom za 2022. godinu.

Pojašnjeno je kako je ova Odluka donesena kako bi se definirali okviri za raspodjelu sredstava iz razdjela 19. Proračuna Županije Posavske za 2022. godinu u okviru ekonomskog koda 614500 Grant za uređenje poljoprivrednog zemljišta. Sredstva predviđena ovim Programom koristit će se isključivo za mjere zaštite i uređenja poljoprivrednog zemljišta namijenjenog primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji.

 Također, usvojena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz županijskog Proračuna za 2022. godinu Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i sporta Posavske županije u svrhu financijske potpore vjerskim zajednicama za provođenje infrastrukturnih projekata u ukupnom iznosu od 60.000,00 maraka ( za župe Imena Marijina Donji Svilaj, Svetog Jakova Markijskog Grebnice i Blaženog Alojzija Stepinca Orašje po 20.000,00 maraka).

Nekoliko usvojenih odluka odnosi se stvaranje procesno pravnih pretpostavki kako bi se omogućila sredstva za neophodne dodatne radove na vanjskom uređenju poslovnog objekta u Orašju gdje će biti smješten Konzulat Republike Hrvatske.

Usvojena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz županijskog Proračuna za 2022. godinu Vladi Posavske županije u svrhu financijske potpore neprofitnim organizacijama i udrugama građana za organizaciju, provedbu i sudjelovanje na manifestacijama u ukupnom iznosu od 12.000 maraka.

Također usvojena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Posavske županije za 2022. godinu za sufinanciranje obrazovanja i odgoja djece s posebnim potrebama smještene u ustanovama za specijalizirano obrazovanje i odgoj u Federaciji Bosne i Hercegovine u iznosu od 10.000 maraka, navodi se u priopćenju.

Izvor:pogled.ba

error: Content is protected !!