Vicepostulatura postupka mučeništva “Fra Leo Petrović i 65 subraće” na čelu s fra Miljenkom Stojićem, raspisala je Natječaj na temu pobijeni hercegovački franjevci tijekom i u poraću Drugoga svjetskog rata za uratke iz književnosti, glazbe, likovne kulture, povijesti, računalstva, umjetničke fotografije i videa.

Natječaj se organizira sa željom njegovanja spomena na 66 hercegovačkih franjevaca, koje su kao nevine tijekom i u poraću Drugoga svjetskog rata pobili jugokomunisti, priopćeno je iz Vicepostulature.

Natječaj je otvoren do 15. prosinca za djecu, mladež i odrasle, a radovi mogu biti i oni objavljeni u vremenu od zadnjih “Dana pobijenih hercegovačkih franjevaca”. U prijavi je obvezno naznačiti ime i prezime, adresu, broj telefona, nadnevak rođenja te školu i razred. Radovi se ne vraćaju.

Ako su tekstualni radovi trebaju biti napisani na računalu i poslati ih na e-adresu mostar@pobijeni.info ili na poštansku adresu: Vicepostulatura, Kard. Stepinca 14, 88220 Široki Brijeg.

Za najbolje radove dodjeljuju se tri nagrade u kategoriji uzrasta iz nabrojenih područja koje će biti uručene na “Danima pobijenih hercegovačkih franjevaca”  od 4. do 7. veljače 2023.

Nagrađenima se uručuju prigodna nagrada i plaketa te im se rad postavlja na portal Vicepostulature pobijeni.info (Odjek u puku – Glas o mučeništvu – Natječaj) i objavljuje u glasilu “Stopama pobijenih”.

 U priopćenju se mole sve pučke i srednje škole s hrvatskim nastavnim programom te Sveučilište u Mostaru da u nastavi povijesti spomenutih dana održe prigodno predavanje o pobijenim hercegovačkim franjevcima i povijesnom okviru u kojem se to dogodilo. 

Izvor: Pogled.ba

error: Content is protected !!