Danas je u Kulturnom centru u Ljubuškom pod predsjedavanjem predsjednika Tihomira Kvesića održana 18. sjednica Gradskoga vijeća Ljubuški.

Na dnevnom redu sjednice bilo je 13 točaka:

D n e v n i     red:

  1. Usvajanje zapisnika sa XVII. sjednice Gradskog vijeća,

2.  Aktualni sat (vijećnička pitanja, sugestije, prijedlozi i ostalo),

3. Prijedlog Odluke o dodjeli jednokratnih financijskih potpora studentima Grada Ljubuškog za

    akademsku 2022/23 godinu,

4. Prijedlog Odluke o uvjetima, iznosu i postupku dodjele novčanih potpora za uzgajivače goveda

     na području Grada Ljubuškog,

5. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za prijenose Ugovora o koncesijama:

      a) broj: 02-24-1411/15 od 07.kolovoza 2015.godine, sklopljen s Josipom (Vinko) Jelavićem  na

          novog korisnika koncesije Mladena (Drago) Gadžu, Hardomilje 28,

      b) broj: 02-24-2380/15 od 18.siječnja 2016.godine, sklopljen s Dariom (Augustin) Majićem na

           novog korisnika koncesije MAJD 2 d.o.o. Vitina 471, kojeg zastupa direktor Ivan Prskalo,

      c) broj: 02-24-754/20 od 11 ožujka 2020.godine, sklopljen s Vladom (Blago) Vištica, na novog

          korisnika koncesije Villa Pro d.o.o. Hrašljani 102, koje zastupa direktor Marko Kravić,

6. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka o dodjeli koncesija za korištenje poljoprivrednog

     zemljišta na području grada Ljubuškog,

 7.  Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka dodjele koncesija na

      poljoprivrednom zemljištu na području grada Ljubuškog,

8. Prijedlog Odluke o prestanku svojstva javnog dobra u općoj uporabi,

9. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o preuzimanju zaposlenika, osnovnih sredstava i nepokretne

    imovine Fonda u stambeno-komunalnom  gospodarstvu Grada Ljubuškog,

10. Prijedlog Zaključka o prodaji stanova na k.č. 499/1 i k.č. 821/1 K.O. Ljubuški,

11. Prijedlog Zaključka o dodjeli na korištenje poslovne prostorije,

12. Prijedlog Zaključka o zamjeni nekretnina između Grada Ljubuškog i Ante (Stipe) Bubalo,

      Slavka (Stipe) Bubalo i Grge (Stipe) Bubalo.

13. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist Domagoja (Ivan) Mandića iz Hardomilja

Sjednica je, uobičajeno, počela prozivkom vijećnika, usvajanjem zapisnika s prošle sjednice i aktualnim satom.

Pitanja, prijedloge i sugestije na aktualnom satu postavljali su i iznosili: Zrinko Čuvalo, Mirela Čuvalo, Ivan Planinić, Mirjana Džajić i Ante Ereš.

Zrinko Čuvalo je u svoje ime i HSP-a BIH I HB zahvalio svima koji su doprinijeli što je na prošlim Općim izborima izabran u novi saziv Skupštine ŽZH.

Iznio je prijedlog o uređenju groblja na Mladima, prijedlog o uređenju i održavanju grobalja na području grada Ljubuškog, te postavio pitanja u svezi starog hotela u Ljubuškom i objekta na vrelu Vrioštice.

Mirela Čuvalo je iznijela prijedlog u svezi pomoći djeci s poteškoćama u razvoju i djeci s invaliditetom.

Ivan Planinić je zamolio gradonačelnika da prezentira projekte koji su trenutno u realizaciji i projekte koje u skorije vrijeme namjerava realizirati, te postavio pitanje u svezi Otkupno distributivnog centra na Bijači.

Mirjana Džajić je iznijela prijedlog o promociji obrtničkih zanimanja za učenike koji imaju afinitetu prema tim zanimanjima.

Ante Ereš je postavio pitanje u svezi divlje deponije na putu prema Crvenom Grmu.

Gradonačelnik Markotić je odgovorio na postavljena pitanja i komentirao inicijative posebno naglašavajući da se po mnogim pitanjima već uvelike radi.

Nakon Markotićevih odgovora vijećnici nisu imali potrebe za dodatnim pitanjima.

Nakon aktualnog sata gradonačelnik Markotić je obrazložio treću točku dnevnog reda: Odluka o dodjeli jednokratnih financijskih potpora studentima grada Ljubuškog za akademsku 2022/23 godinu.

Sukladno toj odluci sredstva za potpore osigurana su u Proračunu grada Ljubuškog, te će se dodijeliti svim studentima koji ostvaruju pravo na potporu u iznosu od 500 KM.

Pravo na potporu imaju svi redoviti studenti državnih sveučilišta koji nisu ponavljali nijednu godinu studija, a koji imaju prebivalište na području grada Ljubuškog.

Dodjela potpora izvršit će se putem javnog poziva, koji će idući tjedan objaviti Gradonačelnik sukladno odluci usvojenoj na sjednici Vijeća.

Javni poziv će biti objavljen na službenoj stranici grada Ljubuškog, Oglasnoj ploči Gradske uprave i na Radiju Ljubuški.

Odluka je usvojena jednoglasno.

Četvrta točka dnevnog reda bila je: Odluka o uvjetima, iznosu i postupku dodjele novčanih potpora za uzgajivače goveda na području grada Ljubuškog.

Tom Odlukom utvrđuju se uvjeti, iznos i postupak dodjele novčanih potpora za uzgajivače goveda.

Da bi ostvarili pravo prijave na javni poziv za dodjelu sredstava, podnositelji zahtjeva moraju imati prebivalište na području grada Ljubuškog, upisani u Registar poljoprivrednih gospodarstva i Registar klijenata kao fizička osoba (osim obrta), posjedovati najmanje jedno odraslo grlo (starosti najmanje 18 mjeseci) i za svako prijavljeno grlo imati stočnu putovnicu.

Ukupan iznos sredstava koji se dodjeljuje putem javnog poziva u tu svrhu je 13 000 KM.

Dodjela sredstava vršit će se putem javnog poziva kojeg će obaviti gradonačelnik.

Ostale točke dnevnog reda su bile više proceduralnog karaktera i usvojene su bez rasprave.

Foto:

Poslušajte kratki osvrt na sjednicu predsjednika gradskog vijeća Tihomira Kvesića:

Poslušajte integralni snimak sjednice Vijeća:

Radio Ljubuški

error: Content is protected !!