RASPORED SV. MISA U ŽUPI – VITINA

SVI SVETI

9,00 satiŽupna crkva
9,30 satiGroblje Brljica
11,00 sati   Vitinsko groblje – Raskrižje
11,00 sati  Grabovnik
15,00 sati Otok
15,00 satiDonji Proboj

DUŠNI DAN

9,30 sati Gornji Proboj
11,00 sati
 Doci
11,00 sati
Gavran Mala
14,00satiGroblje Mlade

RASPORED SV. MISA U ŽUPI SV . ILIJE  – VELJACI

 Svi SvetiVašarovići i Blace u 9:30
Krpuševac i Sinac u 11,00
Dušni danŽupna crkva u  9,00
Za sve  naše pokojne
 Groblje na Mladima; Sv Misa  u 14,00

RASPORED SV. MISA U ŽUPI SV. JOSIPA RADNIKA – GRLJEVIĆI

SVI SVETI

Borajna9,00 sati
Lipno10,00 sati
Grljevići11,00 sati

DUŠNI DAN

Borajna9,00 sati
Lipno10,00 sati
Grljevići11,00 sati

RASPORED SV. MISA U ŽUPI SV. MARKA – KLOBUK

SVI SVETI

Donje Pržine 10,00 sati
Čuljkovo groblje11,00 sati
Crkvina12: 30 sati
Poljane14,00sati

DUŠNI DAN

Brdo10,00 sati
Dabrnja11,00sati
Drače12:30sati
Šiljevišta13,00sati
Groblje zastražnica14:30 sati

RASPORED SV. MISA U ŽUPI PRESVETOGA SRCA ISUSOVA ŠIPOVAČA – VOJNIĆI

SVI SVETI

Sv. Ivan Vojnići9,00 sati
Jurina
Lazina
11,00 sati
Kašće15,00 sati

DUŠNI DAN

Banja9,00 sati
Vodice9,00 sati
Dole10,00 sati
Gračina11,00sati
Greda11,00 sati

ŽUPA STUDENCI

Nedjelja (30. 10.)

Stubica9,00 sati
Dugandžije10,00 sati

SVI SVETI

10.00 satiZvirovići – sv. Ivan Krstitelj
11.00 satiDonji Studenci – sv. Josip
12.00 sati Trseljevina – sv. Nikola

DUŠNI DAN

10.00 satiPrćavci
11.00 satiGornji Studenci – sv. Ivan ap.
12.00 satiZvirovići – Bitunjani
15.00 sati Tomića groblje u Zvirovićima

ŽUPA HUMAC

SVI SVETI

Humac crkva 7.00 sati
Ljubuškicrkva 9.00 sati
Hardomilje – Žaba9.00 sati
Hardomilje – Pivnice11.00 sati
Cerno – groblje15.00 sati
Zvirići11.00 sati
Humac – Novo groblje 15.00 sati
Bijača9.00 sati
Humac – Kosova Gorica11.00 sati
Crnopod – Kartuša 9.00 sati
Mostarska Vrata – Staro groblje 11.00 sati
Prolog – Novo groblje9.00 sati
Crveni Grm – Kukavice11.00 sati
Teskera – Karamenovine15.00 sati
Mostarska Vrata – Novo groblje9.00 sati
Radišići – Krvnica 11.00 sati
Pregrađe – Jabuka15.00 sati
Hardomilje – Staro groblje15.00 sati
Lisice15.00 sati
Hrašljani – Ligat11.00 sati
Hrašljani – Vitaljina 15.’00 sati

DUŠNI DAN

Humac-crkva7.00 sati
Humac- crkva18.00 sati
Ljubuški- crkva18.00 sati
Crveni Grm – Radalj9.00 stai
Prolog – Kamenice 11.00 sati
Radišići – Novo groblje11.00 sati
Hrašljani – Staje11.00 sati
Hrašljani – Staje11.00 sati

Radio Ljubuški

error: Content is protected !!