Danas je u Kulturnom centru u Ljubuškom pod predsjedavanjem predsjednika Tihomira Kvesića održana 19. sjednica Gradskog vijeća Ljubuški.
Na dnevnom redu sjednice bilo je osam točaka:

 1. Usvajanje zapisnika sa XVIII. sjednice Gradskog vijeća,
 2. Aktualni sat (vijećnička pitanja, sugestije, prijedlozi i ostalo),
 3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o proračunu Grada Ljubuškog za 2022.
  godinu,
 4. Prijedlog Zaključka o stavljanju nacrta Odluke o proračunu Grada Ljubuškog za 2023. godinu na
  javnu raspravu,
 5. Prijedlog Odluke o prestanku svojstva javnog dobra u općoj uporabi;
  a) dijela nekretnine označene kao k.č. broj: 3337, površine 148,00 m2, upisane u Posjedovni list
  broj: 105 u K.O. Prolog,
  b) nekretnine označene kao k.č. broj: 2426, površine 554,00 m2, upisane u Posjedovni list broj:
  205 u K.O. Vojnići-Dole
 6. Prijedlog Zaključka o dodjeli na korištenje poslovne prostorije,
 7. Prijedlog Odluke o isplati jednokratne novčane pomoći umirovljenicima Grada Ljubuškog povodom nadolazećih blagdana 2022. godine
 8. Prijedlog zakona o prodaji neizgrađenog građevnog zemljišta

Sjednica Gradskog vijeća je protekla mirno i bez osobitih rasprava.
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o proračunu Grada Ljubuškog za 2022.
godinu, obrazložio je pomoćnik gradonačelnika Stipe Bubalo.
Bubalo je posebno naglasio da Proračun koji je već ranije izmijenjen na 15 994 500 KM sada je ponovo podignut za 1 453 000, te da će izmijenjen i dopunjen proračun za 2022.godinu iznositi 17 447 500 KM. Dodao je da se izmjenama i dopunama odnosno rebalansom ponovo uravnotežuju prihodi i primici odnosno rashodi i izdaci proračuna.
„Prvotni Proračun donesen je na 14 884 000, on je na sjednici ljetos u kolovozu povećan za 1 110 000 KM, a ovim rebalansom dižemo ga još za 1 453 000 KM i sada iznosi 17 447 500 KM“, ustvrdio je Bubalo.
Nakon toga je izložio najvažnije stavke prihodovne i rashodovne strane proračuna.
I četvrtu točku dnevnog reda: Prijedlog Zaključka o stavljanju nacrta Odluke o proračunu Grada Ljubuškog za 2023. godinu na javnu raspravu, obrazložio je Bubalo.
Bubalo je na početku kazao da Prijedlog Zaključka o stavljanju nacrta Odluke o proračunu Grada Ljubuškog za 2023. godinu na javnu raspravu, biti stavljen na javnu raspravu koja će trajati do druge polovine mjeseca prosinca, a nakon provedene javne rasprave proračun će ići na usvajanje Gradskom vijeću Ljubuški.


Dodao je da je Nacrt proračuna za 2023. godinu oko pet posto manji u odnosu na rebalansirani proračun za 2022.godinu koji je na ovoj sjednici usvojen u iznosu od 17 447 500 KM.
Naglasio je da je Proračun oprezno planiran, da su uvrštene sve potrebe proračunskih korisnika, razvojni planovi za iduću godinu, te da je ostavljena mogućnost da se u slučaju povećanja prihoda napravi rebalans kao što je to bio slučaj i za ovu godinu.
Nakon njega gradonačelnik Vedran Markotić je dodatno obrazložio treću i četvrtu točku dnevnog reda i zahvalio svim vijećnicima što su ih jednoglasno usvojili. Dodao je da kada je u pitanju Prijedlog Zaključka o stavljanju nacrta Odluke o proračunu Grada Ljubuškog za 2023. godinu na javnu raspravu svi koji misle da nešto nije dobro učinjeno mogu svoje prijedloge dostaviti tijekom javne rasprave i da će svi prijedlozi biti pomno razmotreni i po potrebi uvršteni u Prijedlog proračuna.

Prijedlog Odluke o isplati jednokratne novčane pomoći umirovljenicima Grada Ljubuškog povodom nadolazećih blagdana 2022. godine obrazložio je gradonačelnik Markotić, a mi donosimo o čemu se konkretno radi kad je taj prijedlog u pitanju:

Prijedlogom Odluke o isplati jednokratne novčane pomoći umirovljenicima Grada Ljubuškog povodom nadolazećih blagdana 2022. godine propisuje se visina, uvjeti i postupak isplate jednokratne novčane pomoći umirovljenicima povodom nadolazećih blagdana.
Sredstva za jednokratne pomoći osigurana su u Proračunu grada Ljubuškog, te će se isplatiti svim umirovljenicima koji ispunjavaju uvjete propisane tom Odlukom u iznosu od 100 KM.
Pravo na naknadu imaju umirovljenici koji kumulativno ispunjavaju sljedeće uvjete:

 • imaju prebivalište na području Grada Ljubuškog
 • korisnici su najniže isplaćene mirovine u Federaciji BiH, koji će biti u isplati za mjesec prosinac 2022. godine
 • nalaze se na listi korisnika najniže isplaćene mirovine koju je sačinio Federalni zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje, te će biti u isplati za mjesec prosinac 2022. godine
  Utvrđeni iznos jednokratne pomoći Grad Ljubuški će sukladno zaključenom sporazumu uplatiti na bankovni račun Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje, koji će iste isplatiti umirovljenicima
  Isplata jednokratne pomoći izvršit će se uz isplatu mirovina za mjesec prosinac, putem Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje
  Ostale točke dnevnog reda su bile više proceduralnog karaktera.
  Poslušajte audio zapis 19.sjednice Gradskog vijeća Ljubuški:

Radio Ljubuški

error: Content is protected !!