U četvrtak 15. prosinca 2022. godine, pod predsjedavanjem predsjednika Vlade Zdenka Ćosića, u Širokom Brijegu je održana 143. sjednica Vlade Županije Zapadnohercegovačke.

Na današnjoj sjednici Vlada je donijela Odluku o sporazumnom raskidu Ugovora o koncesiji sklopljen između Vlade Županije Zapadnohercegovačke i JP Elektroprivreda HZ HB za korištenje energije vjetra u svrhu izgradnje i korištenja vjetroelektrane na lokalitetu Poklečani, općina Posušje;


Odluku o davanju suglasnosti Poduzeću za otkup i obradu duhana d. d. Široki Brijeg za sklapanje Ugovora o prijenosu prava vlasništva između Poduzeća za otkup i obradu duhana d. d. Široki Brijeg i Grada Široki Brijeg;


Odluku o izmjenama Odluke o prijenosu sredstava „Tekući prijenosi Javnoj ustanovi Razvojna agencija Županije Zapadnohercegovačke – HERAG“ utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu.

Vlada je donijela Rješenje o utvrđivanju prijedloga člana Upravnog odbora Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje, kojim je za člana navedenog Odbora imenovana Vinka Đevenica iz Gruda.

Zbog isteka mandata, dužnosti je razriješen ravnatelj Zavoda za poljoprivredu Županije Zapadnohercegovačke Luka Vranješ iz Ljubuškog. Nakon provedene natječajne procedure, Luka Vranješ je ponovo imenovan na navedenu dužnost.

error: Content is protected !!