Zaključak je to regionalne konferencije o upravljaju baštinom koja je održana kroz EU projekt HeritageREVIVED, a koja je u Ljubuškom okupila relevantne predavače i više od sto posjetitelja iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Crne Gore

U Kulturnom centru Ljubuški održana je regionalna konferencija (P)održimo baštinu! na temu održivog razvoja i prezentacije kulturne baštine, koja je okupila više od 100 sudionika koji su imali priliku poslušati neke od najboljih primjera obnove i upravljanja kulturnom baštinom, ali i izazova s kojima se pritom možemo susresti.

Konferenciju je organizirala Javna ustanova za razvoj županije Zapadnohercegovačke HERAG uz podršku Grada Ljubuškog, a na samom otvaranju ravnatelj HERAG-a Radoslav Luburić istaknuo je da je cilj konferencije ukazati kako je sustav upravljanja kulturnom baštinom jednako važan kao i sama fizička obnova.

Da je tome tako, sudionici su se uvjerili u izlaganju Gorane Bačelić, ravnateljice Javne ustanove Tvrđava kulture Šibenik, budući da obnova šibenskih tvrđava predstavlja jedan od najboljih, ako ne i najbolji i najpoznatiji primjer fizičke obnove i revitalizacije kulturne baštine u Hrvatskoj i to zahvaljujući korištenju fondova EU. 

U panelu na temu ‘Prekogranična suradnja i održivost u praksi’ imali smo priliku čuti koji je smisao programa prekogranične suradnje, ali i lekcije koje su prijavitelji i upravljačka tijela naučila dosad. Državni tajnik u  Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Republike Hrvatske Šime Erlić istaknuo je pritom da će u idućoj perspektivi još veći naglasak biti na ostvarivanju prekograničnog efekta, transfera znanja i stvaranja mreža institucija i pojedinaca, uz dokazivanje održivosti samih projekata. Marica Babić, zamjenica ravnatelja Razvojne agencije SDŽ – RERA pojasnila je kako su prošli pozivi služili i tome da se naučimo provoditi same projekte, ali da sada već jasno možemo razlučiti projekte koji su se provodili zbog same provedbe, za razliku od projekata koji su nastavili živjeti i nakon provedbe, a koje je prepoznao i privatni turistički sektor. Davor Ljubić, direktor G-toura Međugorje pohvalio je rezultate projekta HeritageREVIVED i istaknuo kako Stari grad Ljubuški i posjetiteljski centar na Gračinama uz Kravicu čine ozbiljan turistički potencijal za Ljubuški, dok je direktor TZ grada Ljubuškog Mladen Bebek zaključio kako su promotivni materijali i edukacije kroz projekte iznimno korisni u radu turističke zajednice.

Autorica „Priručnika za održivost kulturne baštine“ Daniela Jelinčić s Instituta za razvoj i međunarodne odnose u Zagrebu predstavila je konkretne mjere za održivost kulturnih dobara koje je moguće ugraditi u javne politike, najčešće izazove za održivost, ali i kroz primjere dobre prakse ponudila rješenja i mogućnost njihova prijenosa u drugi kontekst.

Tihana Turković, ravnateljica Ivanine kuće bajke u Ogulinu održala je inspirativno online predavanje o načinu na koji se razvila i na koji funkcionira ova čarobna kuća, koja u Ogulin privlači sve veći broj posjetitelja, a posebno obitelji s djecom. Djelujući na načelima znanja, kreativnosti i upotrebi novih tehnologija, Ivanina kuća bajke u Ogulinu predstavlja bajke najznačajnije hrvatske spisateljice bajki, Ivane Brlić-Mažuranić, kao i bajke brojnih drugih hrvatskih i svjetskih autora.

Put ka ispravnoj valorizaciji kulturno-povijesne baštine ljubuškog kraja i važnost arheoloških istraživanja i spoznaja predstavio je Tino Tomas sa Studija za arheologiju Sveučilišta u Mostaru, uputivši važnu poruku o krhkosti arheološke baštine koja stoji u temelju naših identiteta, a koju pogrešnim intervencijama možemo zauvijek izgubiti. Na tu misao sjajno se nastavio razgovor Ivan Alduka, pročelnika Konzervatorskog odjela u Imotskom i Ante Vujnovića, ravnatelja Zavoda za zaštitu spomenika FBiH, u kojem su se ova dva iskusna „zaštitara“ baštine dotaknula primjera dobre i loše prakse, ali poslala i jasnu poruku da je očuvanje i prezentaciju u svrhu društvenog i ekonomskog razvoja moguće pomiriti ako su svi u priču uključeni od samog početka.

U zadnjem panelu na temu održivosti projekata kulturne baštine sudjelovali su Miroslav Katić, ravnatelj Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika, Andrea Škegro Ćorić  iz Grada Ljubuškog, Artan Cobi iz Opštine Ulcinj te Marijan Čipčić iz Društvo prijatelja kulturne baštine Split koji su pod moderatorstvom Damira Šarca zaključili da se zahvaljujući EU projektima i širokoj suradnji koju oni zahtjevaju mnogo nauči, kao i da institucije i ljudi postanu otvoreniji jedni za druge što je vrijednost sama po sebi.

Konferencija, koja se održala u sklopu EU projekta “HeritageREVIVED – Očuvanje, valorizacija i promocija kulturne baštine na periferiji urbanih područja“, koji se financira sredstvima Europske unije okviru Interreg IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014. – 2020 zatvorena je porukom da je dobro upravljanje temelj svakog uspjeha, ali i da u podlozi razvoja održivog turizma i kreiranja autentičnog doživljala stoji odnos lokalne zajednice koja o baštini mora brinuti i njome se ponositi, na čemu je potrebno kontinuirano raditi. A Ljubuški je – na dobrom putu.

Projekt HeritageREVIVED financiran je sredstvima Europske unije u okviru Interreg IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska–Bosna i Hercegovina–Crna Gora 2014. –2020. Vrijednost projekta je 1.965.441,19 EUR, od čega 85% iznosi sufinanciranje EU. Vodeći partner je JU Razvojna agencija Županije Zapadnohercegovačke HERAG, dok su projektni partneri Grad Ljubuški (Bosna i Hercegovina), Grad Solin (Republika Hrvatska), Županijska uprava za ceste Split (Republika Hrvatska) te Općina Ulcinj (Crna Gora).

Projekt je sufinanciran sredstvima EFRR i IPA II fondova Europske unije.

Sadržaj ove objave je isključiva odgovornost JU Razvojna agencija Županije Zapadnohercegovačke HERAG i ni u kojem slučaju ne predstavlja stavove Europske unije.

error: Content is protected !!