Demografska obnova jedan je od prioriteta Vlade ZH županije, što je vidljivo i iz ovogodišnjeg proračuna u kojem je samo za jednu mjeru osigurano čak 10,300.000 KM koje će biti isplaćene obiteljima s troje i više djece s područja Ljubuškog, Gruda, Širokog Brijega i Posušja.

Jedinstvena mjera

Navedena mjera u vidu potpore obiteljima s troje i više djece definirana je Zakonom o zaštiti obitelji s djecom koji je Vlada ZHŽ-a donijela prošle godine. Riječ je se o vrsti mjesečnog dječjeg dodatka od 500 KM na koji ima pravo svako treće, četvrto i sljedeće dijete u obitelji s područja ove županije do navršenih sedam godina života, a kako bi ostvarila pravo na ovu potporu, obitelj treba imati prebivalište na području ZHŽ-a najmanje tri godine prije podnošenja zahtjeva koji se može podnijeti svakim radnim danom u nadležnom Centru za socijalni rad.

Riječ je o jedinstvenoj mjeri koju trenutačno provodi samo ova županija, a cilj joj je prvenstveno olakšati višečlanim obiteljima lakše nošenje s troškovima uzdržavanja obitelji, kao i donošenje odluke o povećanju obitelji roditeljima koji žele imati više od dvoje djece.

U ovoj godini više novca izdvojit će se i za rodiljske naknade s obzirom na to da je ova proračunska stavka u odnosu na prošlu godinu uvećana za 106.000 KM te sada iznosi 1,960.000 KM.

Uz to, Vlada je u proračunu za 2023. ponovno osigurala 1,500.000 KM za subvencioniranje prijevoza učenika koji u ovoj županiji imaju i besplatne udžbenike u svim razredima osnovne škole.

Povećani su i tekući prijenosi za Sveučilište u Mostaru, Studentski centar u Mostaru, Zavod za odgoj i obrazovanje, i to s 1,000.000 na 1,300.000 KM. Novina u ovogodišnjem proračunu je i stavka koja se odnosi na tekuće prijenose za zdravstveno osiguranje korisnika socijalne skrbi i vjerskih službenika, za što je u 2023. planirano 180.000 KM.

Više sredstava izdvaja se i na stavci koja se odnosi na tekuće prijenose za štićenike, i to s 1,350.000 na 1,500.000 KM, dok je za poboljšanje kvalitete zdravstvenih usluga planirano 100.000 KM više nego prošle godine.

Tekući prijenosi braniteljima uvećani su s prošlogodišnjih 1,830.000 na 2,270.000 KM.

Više novca planirano je i za poljoprivredu te gospodarstvo.

Tekući prijenosi za objekte vodnog gospodarstva s 1,000.000 uvećani su na 1,150.000 KM, tekući prijenosi za koncesije s 200.000 na 400.000 KM, potom tekući prijenosi za poticaje u poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju s 2,000.000 na 2,200.000 KM, a tekući prijenosi za poticaje razvoja gospodarstva u ZHŽ-u s 500.000 na 700.000 KM.

Povećane su i stavke koje se odnose na sport i kulturu. Tako tekući prijenosi za programe kulture, umjesto lanjskih 200.000, sada iznose 300.000 KM, a tekući prijenosi za sport su s 800.000 povećani na 1,000.000 KM.

U proračunu za 2023. tekući prijenosi za ostale zajedničke institucije s lanjskih 350.000 uvećani su na 653.700 KM. Više novca iz županijskog proračuna planirano je i za SKB Mostar, i to 1,500.000 KM, dok je prošle godine taj iznos bio 650.000 KM.

Kapitalni izdaci

U odnosu na proračun 2022. godine, značajno je uvećana i stavka koja se odnosi na kapitalne izdatke – rekonstrukciju i investicijsko održavanje, i to s 992.000 na 8,220.000 KM.

Kako je objasnio dopredsjednik Vlade ZHŽ-a i ministar financija Toni Kraljević, razlog ovog povećanja na kapitalnim izdacima je gradnja Obučno-edukacijskog centra za potrebe MUP-a ZHŽ-a, čija je vrijednost 7,5 milijuna KM.

Inače, ovogodišnji proračun usvojen je u visini od 133,233.994 KM, što je za 13,054.754 KM više u odnosu na posljednje izmjene i dopune proračuna za 2022. godinu.

error: Content is protected !!