U petak 14. travnja 2023. godine, pod predsjedavanjem predsjednika Predraga Čovića, u Širokom Brijegu je održana 3. sjednica Vlade Županije Zapadnohercegovačke.

700.000,00 KM za poticanje razvoja gospodarstva u Županiji Zapadnohercegovačkoj

Na današnjoj sjednici Vlada je donijela Odluku o donošenju Programa utroška sredstava „Tekući prijenosi za poticanje razvoja gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke„ utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu u iznosu od 700.000,00 KM, a sredstva će se, sukladno Dokumentu okvirnog proračuna za razdoblje 2022. – 2024. godine i Strategiji razvoja Županije Zapadnohercegovačke za razdoblje 2021. – 2027. godine, srazmjerno povećavati u narednim godinama.

Programom su osigurana bespovratna poticajna financijska sredstva:
a) za subvencioniranje kamata na poduzetničke kredite u iznosu od 300.000,00 KM
b) za podizanje konkurentnosti turističkog gospodarstva kroz potporu ulaganjima isključivo u izgradnju novih bazena u iznosu od 230.000,00 KM
c) za razvoj poduzetnika početnika u iznosu od 50.000,00 KM
d) za razvoj ženskog poduzetništva u Županiji Zapadnohercegovačkoj u iznosu od 50.000,00 KM
e) za refundiranje dijela troškova u pisanju i prijavi razvojnih projekata u iznosu od 20.000,00 KM
f) za interventna sredstva u iznosu od 50.000,00 KM.


Nositelj provedbe Programa je Ministarstvo gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke. Postupak dodjele sredstava iz ove Odluke provodi se temeljem objavljenog Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za odobrenje poticaja po pojedinoj mjeri ovog Programa na web stranici Ministarstva: www.mg-zzh.com. Javni poziv bit će objavljen u najmanje jednim dnevnim novinama dostupnima na području cijele Bosne i Hercegovine.

Usvojena izvješća o radu za 2022. godinu i programi rada za 2023. godinu

Vlada je usvojila Izvješće o radu za 2022. godinu i Program rada za 2023. godinu JU Razvojna agencija Županije Zapadnohercegovačke – HERAG.


Kako je navedeno u Programu rada JU Razvojna agencija ŽZH – HERAG za 2023. godinu, strateški ciljevi Agencije u narednoj godini su, između ostaloga, provođenje započetih projekata iz prethodnih godina, kao i novih projekata na koje će Agencija aplicirati u tekućoj godini.

Agencija implementira sljedeće projekte koji su već odobreni za provedbu u sklopu Programa prekogranične suradnje, i to:


– Projekt „Heritage REVIVED“ – očuvanje, vrednovanje i promicanje kulturne baštine na periferiji urbanih područja


– Projekt „Unapređenje kapaciteta za prevenciju, pripremu i odgovor na katastrofe – RESILIENT BORDER“.


Također, Vlada je usvojila Izvješće o radu za 2022. godinu Uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove, te prihvatila Plan i program rada Uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove za 2023. godinu.

Izvor:vladazzh.com

error: Content is protected !!