Agencija za vodno područje Jadranskog mora uputila je obavijest o prognozi izvanrednog hidrološkog stanja za razdoblje od 14. do 18.svibnja koju prenosimo:

Uslijed obilnijih padalina koje se očekuju u navedenom razdoblju na većini hidroloških postaja na vodnom području Jadranskog mora prognozira se porast vodostaja posebno na djelu poplavnog područja rijeke TMT ( Tihaljina – Mlade – Trebižat ), srednje i donje Neretve sa pritocima, te sliva Cetine.

Sve informacije o aktualnim vodostajima sa svih hidroloških postaja na vodnom području Jadranskog mora, dostupne su na web stranici Agencije za vodno područje Jadranskog mora Mostar : www.jadran.ba.
 
Sve aktivnosti na praćenju i obavještavanju o trenutnom hidrološkom stanju na vodnom području se provode u skladu sa Federalnim operativnim planom obrane od poplava.

Preporuke:

Savjetujemo nadležnim institucijama da prate situaciju i postupaju u skladu sa ovlastima, pridržavajući se Federalnog operativnog plana obrane od poplava, a službama koje provode mjere zaštite, spašavanja ljudi i materijalnih dobara preporučamo dodatni oprez.
Nadležne službe civilne zaštite trebaju upozoriti stanovništvo na područjima uz rijeke koje nemaju izgrađene zaštitne vodne objekte na opasnost prilaska obalama uslijed mogućih povećanja dubina i brzine tečenja vode u rijekama, te pravovremeno dati obavijest sa uputama i smjernicama za ponašanje kako bi stanovništvo bilo u mogućnosti provesti mjere u cilju smanjenja eventualnih šteta od štetnog djelovanja voda.

Napomena: Obavijest se izdaje na osnovu prognoziranih podataka o padalinama, te eventualne promjene vremenske prognoze mogu utjecati i na prognozirano hidrološko stanje.

Radio Ljubuški

error: Content is protected !!