Izmjenom Rješenja o postavljenju komandanta, načelnika i članova Federalnog stožera civilne zaštite, Vlada Federacije BiH danas je na hitnoj sjednici postavila zamjenika premijera i federalnog ministra financija Tonija Kraljevića za zapovjednika Stožera.

Na prijedlog Federalnog ministarstva unutarnjih poslova, Vlada FBiH danas je rješenjem ovlastila Vahidina Munjića, glavnog inspektora, da rukovodi radom Federalne uprave policije u sastavu Federalnog ministarstva unutarnjih poslova na rok od tri mjeseca počev od dana donošenja ovog rješenja. Prethodno je Vlada donijela rješenje kojim je zbog isteka mandata razriješila dužnosti zamjenika direktora Federalne uprave policije u sastavu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova.

Vlada je, na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacije, donijela Odluku kojom je dala prethodnu suglasnost Nadzornom odboru JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar za donošenje odluke o imenovanju vršilaca dužnosti članova Uprave ovog društva, do okončanja konkursne procedure, a najduže na vremensko razdoblje do godinu dana, i to Denisa Lasića za v.d. direktora ovog javnog poduzeća, Kristijana Milasa za v.d. izvršnog direktora za ekonomsko-financijske poslove, Asmira Dževlana za  v.d. izvršnog direktora za projektiranje i građenje, Mirka Rogića za v.d. izvršnog direktora za upravljanje i održavanje, te Mirnese Agić za v.d. izvršnog direktora za opće, kadrovske i pravne poslove.

Prethodno je donesena Odluka o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar za donošenje odluke o razrješenju članova Uprave ovog društva prije isteka mandata, zbog gubitka povjerenja većinskog vlasnika kapitala, priopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

error: Content is protected !!