Naknade za treće i svako sljedeće dijete u vrhu liste prioriteta ZHŽ-a, do sada je isplaćeno 6,633.500 KM

​Zapadnohercegovačka županija s gradovima Ljubuškim i Širokim Brijegom te općinama Grude i Posušje prednjači u donošenju i provedbi demografskih mjera, piše Večernji list BiH.

Besplatan prijevoz za školarce, besplatni udžbenici, rodiljne naknade za zaposlene i nezaposlene rodilje, novac za opremanje novorođenčadi, subvencioniranje rada vrtića… samo su neke od olakšica za mlade obitelji koje žive u ovom dijelu Federacije BiH. Odnedavno je na snazi i Zakon o zaštiti obitelji s djecom ​Zapadnohercegovačke županije kojim je Vlada ove županije dodatno proširila prava obitelji s djecom, odnosno pojačala demografske mjere prvenstveno uvođenjem mjesečne naknade u visini od 500 KM za treće i svako sljedeće dijete.

Donošenje zakona

Prema spomenutom zakonu, dijete ima pravo na ovu naknadu dok ne navrši sedam godina života.

Prema informacijama Ministarstva financija ​Zapadnohercegovačke županije, do sada je na ime ove naknade isplaćeno ukupno 6,633.500 konvertibilnih maraka, od čega samo u pet mjeseci ove godine 4,194.500 KM. Kako je rečeno prilikom donošenja Zakona o zaštiti obitelji s djecom ​Zapadnohercegovačke županije, cilj ove mjere je olakšati svakodnevicu višečlanim obiteljima, ali i potaknuti one koje žele više djece na taj korak, osiguravajući im iz proračuna određena sredstva za osnovne potrebe djeteta. Sudeći prema brojkama, cilj se polako ostvaruje.

Isplata naknada za treće i svako sljedeće dijete u skladu sa Zakonom o zaštiti obitelji s djecom ​Zapadnohercegovačke županije počela je u studenome prošle godine, kada su korisnici ostvarili pravo za listopad.Prilikom isplate za listopad pravo je ostvarilo 1609 djece s područja naše županije, za što je izdvojeno 804.500 KM, dok je naknada za svibanj ove godine isplaćena za 1703 djece u ukupnom iznosu od 851.500 KM – kazala je za Večernji list dopredsjednica Vlade ​Zapadnohercegovačke županije i ministrica financija Blagica Leko.

Istaknula je kako se već postigao kontinuitet u isplati te naglasila da su ove naknade zbog svog karaktera u vrhu liste prioriteta. Leko je podsjetila da su u proračunu ZHŽ-a za 2023. godinu na ime potpore obitelji s troje i više djece planirana 10,3 milijuna KM te izrazila nadu da će ubuduće ova proračunska stavka rasti.

Pravo na dodatak

Podsjetimo, Zakon o zaštiti obitelji s djecom ​Zapadnohercegovačke županije Skupština ove županije usvojila je u kolovozu 2022. godine, dok su u ožujku ove godine usvojene njegove dopune.

Kako je navedeno u obrazloženju, razlog za donošenje dopune navedenog zakona je to što određeni broj obitelji koje zaista žive u ZHŽ-u i djeca im pohađaju školu u ​Zapadnohercegovačkoj županiji, prema ranijim odredbama, nije uspio ostvariti pravo na navedeni dodatak jer jedan od roditelja nema potvrdu o prebivalištu u trajanju od najmanje tri godine prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava.

Slijedom toga pristupilo se ublažavanju kriterija za ostvarivanje prava na dodatak za treće i svako sljedeće dijete tako da jedan od roditelja djeteta za koje se podnosi zahtjev za ostvarivanje prava iz članka 13. ovoga zakona može imati prebivalište na području ​Zapadnohercegovačke županije u trajanju kraćem od tri godine prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava ako podnese dokaz da u prijašnjem mjestu prebivališta nije ostvarivao prava iz zaštite obitelji s djecom u razdoblju od tri godine prije podnošenja zahtjeva.

Dario Pušić

Večernji list BIH

error: Content is protected !!