Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici u Mostaru izmijenila Odluku o provođenju mjera za smanjenje troškova električne energije u kućanstvima i poticanje energetske učinkovitosti, produživši rok za njezinu primjenu do 30. lipnja 2024. godine.

Odlukom je utvrđeno da pravo na subvencije ostvaruju određene kategorije s najnižim primanjima, umirovljenici s minimalnom mirovinom i korisnici stalne novčane pomoći koji imaju izdana rješenja nadležnih službi i centara za socijalni rad u FBiH. Osnovni kriterij za subvenciju je potrošnja električne energije koja mora biti ispod prosjeka (manja od 268 kWh mjesečno u JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, odnosno manja od 348 kWh u JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar).

Inače, Odluka o provedbi mjera za smanjenje troškova električne energije za kućanstva i poticanje energetske učinkovitosti na snazi ​​je od 2011. godine, a prosječan broj korisnika subvencije godišnje bio je oko 70.000.

Vlada FBIH

error: Content is protected !!