Vlada Federacije BiH danas je, na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, donijela dvije odluke kojim se usvajaju programi utroška ukupno 5.5 milijuna KM utvrđenih u Proračunu FBiH za 2023. godinu ovom ministarstvu u okviru tekućih transfera za subvencije javnim i privatnim poduzećima i poduzetnicima za uvezivanje radnog staža.
Sredstva će se dodjeljivati po usvojenim programima i raspisanim javnim pozivima.

Jedan od Programa se odnosi za subvencije javnim poduzećima za uvezivanje radnog staža i njime se odobrava utrošak 3.5 milijuna KM, a drugi na subvencije privatnim kompanijama i poduzetnicima i njime se odobrava utrošak dva milijuna KM za uvezivanje radnog staža.

Cilj programa je zbrinjavanje radnika koji ne mogu steći pravo na odlazak u mirovinu, s obzirom da im nije uplaćen radni staž. Raspoloživa sredstva dodjeljuju se za izmirenje dugovanja poduzeća za neuplaćene doprinose samo po osnovu doprinosa za MIO i to za radnike koji će sa stažom osiguranja za koji će biti uplaćeni doprinosi za MIO, nakon uplate, ispunjavati uvjete za ostvarivanje prava za umirovljenje, po bilo kojoj osnovi.

Kad su u pitanju subvencije javnim poduzećima, među kriterijima je navedeno kako su korisnici pomoći gospodarska društva koja posluju u skladu sa Zakonom o gospodarskim društvima, sa sjedištem u Federaciji BiH i u čijem osnovnom kapitalu je kapital Federacije BiH, ili bilo koje razine vlasti u FBiH, zastupljen sa više od 50 posto vlasništva.

Pravo na sudjelovanje po ovom programu i dodjelu grant sredstava imaju poduzeća koja ispunjavaju osnovne definirane kriterije i zapošljavaju najmanje pet radnika. Minimalan iznos sredstava je 1.000 KM, a maksimalan koji se može odobriti za jedno poduzeće je 300.000 KM po jednom javnom pozivu.

U kriterijima Programa za subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima, između ostalog, propisano je da je minimalan iznos 1.000 KM dok maksimalan iznos sredstava koji se može odobriti za jedno poduzeće nije limitiran. Gospodarsko društvo može aplicirati za dodjelu sredstava po svakom raspisanom javnom pozivu.

Oba programa tretiraju kompanije koje su iz oblasti metalne, elektro i automobilske industrije, industrije građevinskog materijala, drvne, papirne i grafičke industrije, proizvodnje tekstila, kože i obuće, kemijske industrije i industrije gume i plastike, namjenske industrije i sakupljanja otpada i reciklaže materijala.

Programi traju do utroška sredstava, a najkasnije do kraja fiskalne godine, odnosno do 31.12.2023. godine. Ministarstvo će ove programe, javne pozive, odluke o usvajanju programa i odluke o dodjeli sredstava, objaviti u Službenim novinama FBiH i na svojoj web stranici, a obavijesti o objavi javnih poziva u dnevnim novinama.

Za provođenje programa nadležni su resorno ministarstvo, zatim Federalno ministarstvo financija, Porezna uprava FBiH i Federalni zavod MIO, svatko u okviru svoje nadležnosti.

U slučaju da se dodijeljena sredstva ne opravdaju, odnosno ukoliko uplatom sredstava odobrenih po Odluci o dodjeli sredstava zaposlenik nije umirovljen, resorno ministarstvo će od korisnika zatražiti povrat sredstava što će se detaljnije definirati ugovorom o dodjeli sredstava.

Ljportal

error: Content is protected !!