Federalni ministar za pitanja branitelja i invalida Domovinskog rata Nedžad Lokmić dostavio je Vladi FBiH prednacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima pripadnika braniteljske populacije, koji je usvojen te je poslan u formi nacrta u parlamentarnu proceduru. U obrazloženju nacrta navedeno je da je prvenstveni razlog za donošenje izmjena i dopuna ovog zakona mijenjanje uvjeta na strani prihoda koje podnositelj zahtjeva za ostvarivanje prava na novčanu egzistencijalnu naknadu mora ispunjavati, u smislu da se taj uvjet mijenja iz dosadašnjeg maksimuma dopuštenog prihoda do 50% najniže mirovine u FBiH isplaćene u prosincu 2018. te glasi: “50% 18,300.000 KM, za razdoblje do lipnja to je već iznos od 27,500.000 KM, što znači da bi u posljednjem tromjesečju nedostajalo 6,5 milijuna KM. Kako bismo izbjegli nezadovoljstvo braniteljske populacije, mi smo usvojili ove izmjene i dopune zakona te će sredstva za dodatnu isplatu biti osigurana – kazao je ministar Lokmić. Nacrtom zakona predviđeno je i da će se utvrđeni iznos mjesečne novčane egzistencijalne naknade od pet KM po mjesecu provedenom u Oružanim snagama usklađivati u visini zbroja 50% porasta potrošačkih cijena i 50% porasta realnog BDP-a u FBiH u prethodnoj godini, a prema podacima Federalnog zavoda za statistiku i najviše do stope rasta realnog BDP-a u prethodnoj godini (tzv. švicarski model). Usklađivanje iznosa mjesečne novčane egzistencijalne naknade vršit će se od 1. siječnja 2024., o čemu odluku donosi Vlada FBiH, a u slučaju negativnog kretanja potrošačkih cijena i realnog BDP-a, posljednji usklađeni iznos novčane egzistencijalne naknade neće se smanjivati. – Jako je važna stavka i da se tuđa njega i pomoć neće ubrajati u visinu prihoda za ostvarivanje prava. Dakle, ako branitelj ima pravo na tuđu njegu, primjerice na roditelje, ta njega i pomoć ne ulaze u visinu njegovih prihoda. Vjerujem da će branitelji biti zadovoljni, obećao sam da ćemo učiniti maksimum za očuvanje prava branitelja, u njih se ne smije dirati i ovime smo to potvrdili – zaključio je Lokmić.

Kontrola cijena

Vlada je donijela odluku kojom kao mjeru neposredne kontrole cijena na području FBiH propisuje utvrđivanje maksimalne visine marži u trgovini za pojedine osnovne životne namirnice i druge proizvode. Obrazloženo je da je odluka donesena u skladu sa Zakonom o kontroli cijena, a u cilju zaštite životnog standarda građana. Prilikom određivanja visine marži u veleprodaji i maloprodaji vodilo se računa da marža trgovaca može pokriti troškove poslovanja i osigurati im kontinuitet obavljanja djelatnosti, kao i da ne služi za ostvarenje dodatnog profita trgovaca. Pravne i fizičke osobe obvezne su utvrditi i primjenjivati marže tako da one u veleprodaji i maloprodaji ne prelaze maksimalnu visinu marži u postotnom iznosu na nabavnu cijenu. Ova obveza, prema odluci, odnosi se na pšenično brašno tip 550 (po kg propisana je veleprodajna marža 5%, maloprodajna 7%), sve vrste kruha od pšeničnog brašna (cijeli ili narezani) po kg (veleprodajna marža 5%, maloprodajna 7%), mlijeko kravlje, pasterizirano, homogenizirano i sterilno po litri (veleprodajna 3%, maloprodajna 6%), jestivo ulje suncokretovo po litri (veleprodajna 5%, maloprodajna 6%), šećer kristal bijeli po kg (veleprodajna 4%, maloprodajna 8%), svježa konzumna jaja po komadu (veleprodajna 5%, maloprodajna 6%), sve vrste svježeg mesa (veleprodajna 5%, maloprodajna 6%) te deterdžente za rublje u prahu po kg i za posuđe tekući po litri (veleprodajna  8%, maloprodajna 12%).

Ljportal

error: Content is protected !!