U četvrtak 14. rujna 2023. godine održat će se 17. sjednica Vlade Županije Zapadnohercegovačke.

U četvrtak 14. rujna 2023. godine, s početkom u 10.ᴼᴼ sati, održat će se 17. sjednica Vlade Županije Zapadnohercegovačke. Sjednica će se održati u dvorani za sastanke Vlade Županije Zapadnohercegovačke u Širokom Brijegu.


Dnevni red:
1. Izvod iz Zapisnika sa 16. sjednice Vlade Županije Zapadnohercegovačke
2. Prijedlog Odluke o raspisivanju i provedbi Javnog oglasa za izbor i imenovanje Upravnog vijeća Doma zdravlja Ljubuški
3. Prijedlog Odluke o dodjeli koncesije gospodarskom društvu M.R.M. export-import d.o.o. Ljubuški za izgradnju i korištenje fotonaponske elektrane „M.R.M.“ na lokaciji Cerno, grad Ljubuški
4. Prijedlog Odluke o donošenju Programa javnih investicija Županije Zapadnohercegovačke za razdoblje 2024. – 2026. godine
5. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za jednostrani raskid ugovora o zakupu šumskog zemljišta u državnom vlasništvu za podizanje višegodišnjih nasada na djelu k. č. broj 255/1 k.o. Ljuti Dolac, Široki Brijeg
6. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Uprave civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke
7. Tekuća pitanja.

Izvor: Vlada Županije Zapadnohercegovačke / Foto: Radio Ljubuški

error: Content is protected !!