Obavještavamo korisnike javnog vodovoda Ljubuški, koji su priključeni na vodovodnu mrežu Vitina – Donji Radišići, da će zbog saniranja iznenadnog kvara, nastalog na vodovodnoj cijevi ACC Ø 125 na području Vitina – Odut, Proboj, Donji Radišići Sadine, doći do prekida isporuke vode dana 15.09. 2023.godine, u vremenu od 08:00 do 15:00 sati.

Djelatnici vodovoda rade na saniranju istoga, pa se može očekivati i ranije puštanje vode.
Prilikom ponovnog puštanja i dolaska vode moguće je pojavljivanje kraćeg zamućenja, pa upozoravamo potrošače da obrate pažnju na isto. U tom slučaju ispustiti vodu na nekom potrošaču dok se ne izbistri.

Molimo korisnike za strpljenje i zahvaljujemo se na razumijevanju.

                                            JP „PARKOVI“ d.o.o . 
error: Content is protected !!