U utorak 31. listopada 2023. godine, pod predsjedavanjem predsjednika Vlade Predraga Čovića, u Širokom Brijegu je održana 21. sjednica Vlade Županije Zapadnohercegovačke.
Utvrđen Nacrt Izmjena i dopuna Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu i Nacrt Zakona o izmjenama Zakona o izvršenju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu

Na današnjoj sjednici Vlada je utvrdila Nacrt Izmjena i dopuna Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu i Nacrt Zakona o izmjenama Zakona o izvršenju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu, koje je uputila u daljnju proceduru Skupštine Županije Zapadnohercegovačke.

NAJNOVIJEOBJAVE
Njemački ministar obrane poručio Europi: Moramo se spremiti za rat
HNK Mostar: U izazovnim okolnostima do uspješnog procesa i predstave
Grude: Dvojica policajaca spasili život čovjeku u gradskoj dvorani

Prilikom izrade Izmjena i dopuna Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu korištene su projekcije i analize Odjeljenja za makroekonomske analize Upravnog odbora Uprave za neizravno oporezivanje (OMA), Direkcije za ekonomsko planiranje (DEP), Federalnog ministarstva financija i Ministarstva financija Županije Zapadnohercegovačke, kao i izvršenje prihoda i rashoda za devet mjeseci 2023. godine, a sve u svrhu realnijeg planiranja proračunskih stavki.

Prihodi od poreza su najznačajniji prihodi u ukupnim planiranim prihodima u Izmjenama i dopunama Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu. Najznačajniji prihodi u poreznim prihodima su prihodi od neizravnih poreza s jedinstvenog računa koji pripadaju Županiji, takozvani prihodi od PDV-a. Druga značajna stavka u poreznim prihodima su prihodi od poreza na dobit poduzeća, dok su prihodi od poreza na dohodak treća značajna stavka u poreznim prihodima.

Izmjene i dopune Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu planirane su u iznosu od 148.228.210,00 KM, što je uvećanje za ukupan iznos od 14.228.210,00 KM u odnosu na Proračun Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu. Rashodi također iznose 148.228.210,00 KM, što znači da su Izmjene i dopune Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu uravnotežene.

U Izmjenama i dopunama Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu nisu planirana zaduženja.

Na današnjoj sjednici Vlada je donijela Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Programa utroška sredstava „Tekući prijenosi za poticanje razvoja gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke“ utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu. Dopunom ove Odluke dodijelit će se bespovratna financijska sredstva poslovnim subjektima prerađivačko-proizvodnog sektora kroz sufinanciranje nabavke novih tehnologija – strojeva za proizvodnju i preradu, čime će se omogućiti olakšanje uvjeta rada u proizvodnji i preradi sa svrhom tehnološkog unapređenja, a time i povećanje zaposlenosti te jačanje proizvodne konkurentnosti takvih poduzeća. Ministarstvo će sufinancirati nabavku novih strojeva sa do 30% od ukupnog iznosa vrijednosti investicije, a podnositelji prijave/zahtjeva moraju osigurati preostali postotak sufinanciranja. Maksimalan iznos za sufinanciranje nabavke stroja po prijavi za pravne osobe iznosi do 50.000,00 KM.

Također, donesena je i Odluka o dodjeli koncesije gospodarskom društvu Filsonići d. o. o. Ljubuški za izgradnju i korištenje fotonaponske elektrane „T&M SUN“ na lokaciji Hrašljani, Grad Ljubuški.

Skupština ŽZH o proračunu u utorak 7. studenog

12. redovna sjednica Skupštine Županije Zapadnohercegovačke održat će se u utorak 7. studenog 2023. godine, s početkom rada u 11.00 sati u dvorani za sastanke Skupštine Županije Zapadnohercegovačke.

Dnevni red

  1. Zastupnička pitanja, primjedbe i prijedlozi,
  2. Pregledaj… Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu (hitan postupak)
  3. Pregledaj… Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o izvršavanju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu ( hitan postupak).

error: Content is protected !!