Vlada Federacije BiH je na prijedlog Federalnog ministra financija Tonija Kraljevića usvojila izvješće o izvršenju Proračuna FBiH za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2023. godine.
Ukupno ostvareni prihodi, primici i financiranje Proračuna FBiH u ovom razdoblju iznosili su 4.242,86 milijuna KM, što je 63 posto planiranog za 2023. godinu i veći su za osam posto u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje. Od poreza je prihodovano 3.734,22 milijuna KM, što je 77 posto planiranog, a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine više je za 16 posto. Neporezni prihodi iznosili su 237,34 milijuna KM, primljeni tekući transferi 81,52 milijuna, a prihodi po osnovu financiranja proračuna 189,78 milijuna KM.

Ukupno obračunati rashodi i izdaci za razdoblje siječanj – rujan ove godine iznosili su 4.391,29 milijuna KM. Prema funkcionalnoj klasifikaciji, najveći iznos sredstava 2.946,90 milijuna KM utrošen je na socijalna davanja ili 67,11 posto ukupno realiziranih rashoda.

U izvješću je, između ostalog, navedeno da tekući transferi i drugi tekući rashodi u razdoblju siječanj – rujan 2023. godine iznose 3.355,23 milijuna KM. Najveća izdvajanja po osnovu tekućih transfera i drugih tekućih rashoda u periodu januar-septembar 2023. godine su redovni mjesečni transferi, među kojima su isplata mirovina (2.338,37 milijuna KM), doprinosi za zdravstveno osiguranje (27,20 milijun KM), naknade za fizičku onesposobljenost (2,18 milijuna KM), te za civilne žrtve rata (18,38 milijuna KM). Transfer za vojne invalidnine u ovom periodu iznosio je 211,45 milijuna KM, a slijede transferi za provođenje Zakona o podršci obiteljima s djecom (78,26 milijuna KM), kao i Zakona o roditeljima njegovateljima (20,79 milijuna KM), te pomoć u liječenju boraca (1,47 milijuna KM). Tu su i transferi za provedbu Zakona o pravima demobiliziranih branitelja (novčana egzistencijalna naknada 43,39 milijuna KM), potom Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja (13,32 milijuna KM), te za civilne invalidnine (156,86 milijuna KM).

Transferi za zdravstvo iznosili su 78,89 milijuna KM, a najznačajniji su Zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH (27,27 milijuna KM), za sanaciju zdravstvenih ustanova u FBiH (41,33 milijuna KM), te biomedicinski potpomognutu oplodnju (7,5 milijuna KM). Subvencije javnim poduzećima iznosile su ukupno 31,5 milijuna KM, od čega se najveći iznosi odnose na transfere JP Željeznice Federacije BiH (redovni transfer od 14,5 milijuna KM, te za izmirenje obaveza šest milijuna KM). Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima u razdoblju siječanj – rujan 2023. godine realizirane su u iznosu od 68,27 milijuna KM, a najviše se odnose na subvencije za mlijeko i duhan (41,88 milijuna KM), nakon čega slijede poticaji poljoprivrednoj proizvodnji (19,59 milijuna KM).
Kapitalni izdaci u razdoblju siječanj – rujan ove godine realizirani su u iznosu od 48,16 milijuna KM.

Ljportal

error: Content is protected !!