Ministar financija  i dopredsjednik Vlade FBiH Toni Kraljević oglasio se nakon što je, tijekom sjednice Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH, Federacija ponovo oštećena prilikom određivanja koeficijenata za raspodjelu sredstava s jedinstvenog računa. On navodi da je Odjeljenje za makroekonomsku analizu Upravnog odbora UIO, kao i do sada, pripremilo prijedlog koeficijenata raspodjele i dostavilo ga članovima Upravnog odbora na usvajanje, ali da odluka, kojom je FBiH trebala dobiti veći iznos sredstava, nije dobila podršku.

Destabilizacija procesa

– Koeficijent za raspodjelu sredstava s jedinstvenog računa za razdoblje listopad – prosinac 2023. godine za FBiH iznosi 63,29 posto. On je veći u odnosu na koeficijent iz 3. kvartala od 62,01 posto po kojem se sada vrši raspodjela. Nažalost, sve upućuje na zaključak da neusvajanje ove odluke vodi prema destabilizaciji procesa raspodjele prihoda, što predstavlja ogroman korak unazad – ističe Kraljević.

On podsjeća da se raspodjela indirektnih poreza između FBiH i RS utvrđuje na osnovu njihovog udjela u krajnjoj potrošnji prikazanoj u prijavama PDV-a.

– Izmjene koeficijenata jesu posljedica promjena krajnje potrošnje, što isključivo ovisi o gospodarskim kretanjima i potrošnji unutar tog entiteta i nikako nisu predmet proizvoljnih procjena. Neusvajanje ove odluke neće zaustaviti proces poravnanja koje se vrši dva puta godišnje, i to prvo privremeno poravnanje na dan 31. srpanj, za razdoblje siječanj – srpanj, te drugo privremeno poravnanje na dan 31. siječnja za cijelu prethodnu godinu – pojašnjava Toni Kraljević ministar financija FBiH.

Neovisna vanjska revizija

Kraljević je ustrajan da se u proračunu institucija BiH osiguraju sredstva za troškove neovisne vanjske revizije, koja treba da izvrši godišnji pregled rada Uprave za indirektno oporezivanje, kao i ispitivanje prikupljanja i raspodjele prihoda koje vrši Uprava, a što je i zakonska obaveza.

Ostaje pri stavu da je nužno intenzivirati aktivnosti i na izradi metodologije o konačnoj raspodjeli prihoda od cestarina, prije bilo kakve privremene raspodjele rezervi među entitetima, jer na sjednici Upravnog odbora UIO BiH nije bilo konsenzusa ni o prijedlogu odluke o raspodjeli ove vrste prihoda. Prijedlog koji se odnosi na ukupno 240 milijuna KM skinut je s dnevnog reda.

– I prema Odluci o privremenoj raspodjeli prihoda od cestarine za autoceste („Službeni glasnik BiH“ broj 102/09) iz 2009. godine i Odluci o privremenoj raspodjeli prihoda od cestarine za izgradnju autoputa i izgradnju i rekonstrukciju druge ceste („Službeni glasnik BIH“ broj 50/18) iz 2018. godine, rezerva od 10 posto je ostavljena upravo za poravnanje prihoda po utvrđivanju konačne metodologije. Stoga je jako bitno da se aktivnosti usmjere u tom smjeru. U narednom razdoblju će se zatražiti tehnička potpora Međunarodnog monetarnog fonda, kao pouzdanog partnera – navodi se u priopćenju.

Do utvrđivanja konačne metodologije za raspodjelu federalni ministar financija smatra da ova točka ne treba se naći na dnevnom redu, te da ne treba biti ni argument za neusvajanje redovnih kvartalnih koeficijenata, niti uvjet za daljnji nastavak rada Upravnog odbora UIO BiH.

Ljportal

error: Content is protected !!