Uprava civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke je, u povodu Dana civilne zaštite, u suradnji sa službama zaštite i spašavanja raspisala NATJEČAJ za najbolje likovne radove djece predškolskog uzrasta iz područja civilne zaštite.

Tema natječaja je izrada likovnih radova na temu prirodnih i drugih nesreća, rada i djelovanja službi zaštite i spašavanja (GSS, Crveni križ) i žurnih službi (policija, vatrogasci, civilna zaštita, hitna pomoć), te povezanosti ovih djelatnosti i službi s njihovom nesebičnom požrtvovanošću i hrabrosti pri intervencijama. Na natječaju mogu sudjelovati sva djeca predškolskog uzrasta s prebivalištem u Županiji Zapadnohercegovačkoj, a najbolja tri rada bit će nagrađena.

Radove putem pošte ili osobno dostaviti na: Uprava civilne zaštite dr. Franje Tuđmana 85, 88340 Grude, najkasnije do 15. veljače 2024. godine.

Na poleđini rada potrebno je ispisati: ime i prezime autora i odgojiteljice, te naziv dječjeg vrtića ukoliko dijete ide u vrtić ili ime i prezime autora i roditelja i kontakt telefon i adresu stanovanja ukoliko dijete ne boravi u dječjem vrtiću.

error: Content is protected !!