Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, na prijedlog Federalnog ministarstva financija utvrdila Prijedlog proračuna Federacije BiH za 2024. godinu u iznosi od 7.474.800.209 KM, koji se po žurnom postupku upućuje Parlamentu FBiH.

Ovogodišnji proračun Federacije BiH najveći je do sada i povećan je za više od pola milijarde KM u odnosu na Proračun Federacije BiH za 2023. godinu.

Kako je navedeno u obrazloženju za žurni postupak, orijentir djelovanja Vlade Federacije BiH usmjeren je ka održavanju dugoročne stabilnosti i likvidnosti Proračuna Federacije BiH, koji će u narednom periodu biti korišten između ostalog u funkciji razvoja domaćeg gospodarstva, socijalnog i zdravstvenog sektora, te nastavak podrške poljoprivredi, nižim razinama vlasti i jačanju standarda građana, s posebnim fokusom na najranjivije kategorije stanovništva i mlade.

Kako je obrazloženo iz Federalnog ministarstva financija ovim prijedlogom proračuna, između ostalog, predviđeno je povećanje sredstava za isplatu mirovina za 317,17 milijuna KM. Naknade za braniteljske kategorije po različitim osnovama su uvećane za 9,6 milijuna KM, kao i naknade za neratne invalide, civilne žrtve rata, te projekte namijenjene ovim kategorijama, tako da za ove kategorije ukupni porast izdvajanja iznosi 57,7 milijuna KM.

U prijedlog proračuna planiran je i novi transfer Federalnog ministarstva rada i socijalne politike koji se odnosi na jednokratnu novčanu pomoć za novorođeno dijete u iznosu od 16 milijuna KM (po 1.000 KM za svako novorođeno dijete u Federaciji BiH).

Transferi poljoprivredi povećani su za 11 milijuna KM u odnosu na prošlogodišnji proračun, transferi za kulturu prvenstveno kapitalni planirani su uvećanjem 12,2 milijuna KM (za sportsku infrastrukturu, institucije kulture, te kulturno i graditeljsko nasljeđe). Ukupni transferi namijenjeni Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije veći su za 13,2 milijuna KM. Tekući transferi Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta bilježe rast za 18,4 milijuna KM.

Isto tako sredstva predviđena za Fond solidarnosti povećana su i iznose ukupno 50 milijuna KM.  

Vlada Federacije BiH danas je utvrdila i Prijedlog zakona o izvršavanju Proračuna FBiH za 2024. godinu, koji se po žurnom postupku upućuje u parlamentarnu proceduru.

Na današnjoj sjednici Vlada Federacije BiH je zaključkom prihvatila Financijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH za 2024. godinu i Odluku o načinu izvršavanja Financijskog plana ovog zavoda za 2024. godinu. Utvrdila je i Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan i Odluke o načinu izvršavanja Financijskog plana ovog zavoda koji je uputila Parlamentu FBiH po žurnom postupku.

Današnjom sjednicom, po ovlaštenju premijera Federacije BiH, predsjedavao je zamjenik premijera FBiH i federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta Vojin Mijatović, priopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

error: Content is protected !!